Przegląd tygodnia – 19.04.2021

      
    
Przegląd tygodnia Generali Investments
Aktualności / 2021-04-19 / autorzy: Piotr Minkina

W tym tygodniu

1. Polska – saldo rachunku bieżącego
Do 1,62 mld euro wzrosła w lutym nadwyżka na rachunku bieżącym Polski (nieco wyżej od oczekiwań). W górę, do 3,34 mld euro, zrewidowano również nadwyżkę w styczniu. Dane te pozwalają bardziej pozytywnie patrzeć na wartość kontrybucji eksportu netto do dynamiki PKB w 1 kwartale.

2. Polska – poziom inflacji zgodnie z oczekiwaniami
W finalnym odczycie GUS potwierdził tempo inflacji r/r w marcu na poziomie 3,2%. Ceny usług w tym okresie wzrosły o 7,3%, natomiast towarów o 1,9%. W ujęciu miesiąc do miesiąca ceny towarów wzrosły o 1,0%, a usług o 0,8%. Dopuszczalne odchylenie od celu inflacyjnego RPP w górę wynosi 3,5%.

3. Inflacja w Strefie Euro
Finalny odczyt poziomu inflacji w Niemczech i Francji był zgodny z oczekiwaniami i wyniósł odpowiednio 1,7% oraz 1,1% rok do roku – bez zmian w stosunku do lutego. W całej strefie euro, w ujęciu rok do roku, wskaźnik CPI wzrósł zgodnie z oczekiwaniami o 1,3%.

4. Strefa euro – sprzedaż detaliczna
Dynamika sprzedaży detalicznej w lutym (zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rok do roku) była wyższa od oczekiwań – odpowiednio +3,0% (vs. 1,7%) i -2,9% (vs. -5,3%). Zrewidowano w górę odczyty za styczeń.

5. ZEW – sentyment w Niemczech
Poziom indeksu dla Niemiec spadł w kwietniu z 76,6 do 70,7 punktów i był gorszy od oczekiwań na poziomie 79,0 punktów. Spadek może oznaczać rozpoczęcie pewnego wyhamowania w dynamikach wskaźników wyprzedzających, które obecnie znajdują się na wysokich poziomach.

6. USA – poziom inflacji
Po zeszłotygodniowym, przebijającym oczekiwania odczycie cen producenckich, również poziom cen konsumenckich (wyrażany wskaźnikiem CPI wyniósł 2,6% r/r )był wyższy od oczekiwań na poziomie 2,5%.

7. USA – amerykanie kupują więcej
Szacowana sprzedaż detaliczna w USA w marcu wzrosła w ujęciu miesięcznym o 9,8%, a w ujęciu rocznym o 6,7%. Sprzedaż wzrosła we wszystkich badanych kategoriach.

8. USA – nowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Znaczny spadek nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych – 576 tys. vs oczekiwania na poziomie 700 tys. Nieznaczna rewizja danych za tydzień poprzedni –do poziomu 769 tys. Dane tygodniowe mogą być obarczone dużym błędem. Ważne jest to, że średnie zarówno miesięczna jak i 5-letnia cały czas znajdują się na wysokich poziomach.

9. USA – w sektorze przemysłowym jednak nieco gorzej niż wskazywałby ISM
Produkcja przemysłowa w marcu w ujęciu miesiąc do miesiąca wrosła o 1,4% (oczekiwania 2,5%). Nastąpiła również rewizja danych za luty z -2,2% do -2,6%. Wolniejszy był również wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych z 73,4% w lutym (po rewizji w dół) do 74,4% w marcu (oczekiwania na poziomie 75,6%).

10. Chiny – imponujące wzrost PKB
PKB w 1 kwartale 2021 r. w ujęciu rok do roku wzrósł o 18,3%. Na pierwszy rzut oka to dużo, jednak oczekiwania były nieco wyższe (18,5%). W ujęciu kwartał do kwartału również jest gorzej (0,6% vs 1,4%), ale tutaj nastąpiła rewizja w górą danych za 4 kwartał 2020 r. Przegląd składowych pokazuje mieszane dynamiki. Sprzedaż detaliczna r/r wzrosła powyżej oczekiwań, natomiast produkcja przemysłowa sporo poniżej (14,1% vs. 18.0%).

 

Wykres tygodnia

Źródło: Bloomberg opracowanie własne, dane na dzień 16.04.2021.

Stosunkowo niski poziom wykorzystania mocy produkcyjnych w marcu oraz dane dotyczące produkcji przemysłowej vs. bardzo solidne dane w zakresie PMI dla przemysłu, mogą nieco dziwić. Rozwiązaniem tej zagadki mogą być potencjalnie problemy z podażą niektórych surowców i półproduktów objawiające się dodatkowo wzrostem cen produkcyjnych.

 

Na radarze

  • USA – sprzedaż nowych domów oraz sprzedaż domów na rynku wtórnym.
  • Polska – produkcja przemysłowa, dynamika cen producentów, tempo sprzedaży detalicznej.
  • Strefa Euro – posiedzenie ECB i decyzja dot. poziomu stóp procentowych, wstępne PMI.
  • Niemcy - dynamika cen producentów.
  • Japonia – dynamika produkcji przemysłowej, bilans handlowy, tempo inflacji konsumenckiej.

 

Najważniejsze wskaźniki makro

Źródło: GUS.