Przegląd tygodnia – 24.05.2021

      
    
Przegląd tygodnia Generali Investments
Aktualności / 2021-05-24 / autorzy: Piotr Minkina

W minionym tygodniu

1. USA – rynek nieruchomości
Liczba rozpoczętych budów w kwietniu jest na niższym poziomie od oczekiwań (1,57 mln vs 1,70 mln). Miesiąc do miesiąca zaskoczenie negatywne: -9,5% vs -2,0% i 19,8% w marcu. Liczba pozwoleń na budowę, zgodnie z oczekiwaniami, na poziomie 1,76 mln. Sprzedaż domów na rynku wtórnym na poziomie 5,85 mln okazała się gorsza od przewidywań (6,07 mln). W ujęciu m/m spodziewano się wzrostu o 1%, tymczasem nastąpił spadek o 2,7%.

2. USA – w minutkach FED niespodzianką temat dotyczący skupu aktywów
Rosnący poziom inflacji oraz słabe dane dotyczące zatrudnienia powodują, że środowisko do podejmowania decyzji w zakresie polityki monetarnej (której obecnym celem jest pełne zatrudnienie oraz długoterminowy poziom inflacji równy 2%) stało się nieco bardziej skomplikowane. Wg minutek, część członków komitetu sugerowała, że jeżeli rozwój gospodarki w kierunku celów obranych przez FED nadal będzie się odbywał w takim szybkim tempie, to być może na zbliżających się posiedzeniach należy rozpocząć dyskusję na temat odpowiedniego dostosowania tempa skupu aktywów.

3. Strefa euro – bilans handlowy
Wartość nadwyżki handlowej w strefie euro spadła z 25,9 mld euro w lutym do 17,8 mld euro w marcu. Było to o 10,4 mld euro więcej niż w analogicznym okresie rok temu.

4. Japonia – PKB
Spadek tempa wzrostu gospodarczego w Japonii wg wstępnych danych za 1 kwartał 2021 roku był silniejszy od oczekiwań. Kwartał do kwartału gospodarka Japonii skurczyła się o 1,3% vs. oczekiwane 1,1%.

5. Japonia  - przemysł
Inflacja cen producenckich (PPI) za kwiecień, wpisała się w ogólnoświatowy trend i przebiła oczekiwania o 0,5 p.p. (3.6% vs. oczekiwane 3,1% r/r). W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,7% (oczekiwania na poziomie 0,5%). Zrewidowano również dane za marzec z 1,0% do 1,2% r/r i z 0,8% do 1,0% m/m. Finalne dane za marzec pokazały wzrost produkcji przemysłowej o 3,4% r/r (4,0% w lutym). Wykorzystanie mocy produkcyjnych w ujęciu m/m wzrosło o 5,6%.

6. Japonia – ujemna inflacja konsumencka
Japonia, jako chyba jedyny kraj z grupy gospodarek rozwiniętych, odnotowała w kwietniu ujemne tempo inflacji mierzonej wskaźnikiem CPI równe -0,4%. Jednak tendencja nie zaskoczyła, spodziewano się bowiem zmiany o -0,5%.

7. Japonia – bilans handlowy lepszy od oczekiwań
Bilans handlu zagranicznego zaskoczył pozytywnie, gdyż wypracowana nadwyżka znacznie przebiła oczekiwania. Eksport rok do roku wzrósł o 38% (oczekiwania 30,8%), a import zwiększył się o 12,8% (oczekiwania na poziomie 9,0%).

8. Polska – ceny
Inflacja bazowa w kwietniu jest wyższa od oczekiwań: 3,9% vs 3,7% r/r, ale na tym samym poziomie co w marcu. W ujęciu m/m obserwujemy spadek tempa wzrostu z 0,7% do 0,5% i wzrost poniżej oczekiwań (0,6%). Wzrost cen przemysłowych wyższy od oczekiwań, na poziomie 5,3% (oczekiwano 4,9%). W ujęciu m/m wzrost o 0,5% vs, oczekiwania 0,4%.

9. Strefa euro – PKB, ceny
Tempo wzrostu PKB wg wstępnych danych w całej strefie euro wyniosło -1,8% r/r i było zgodne z oczekiwaniami. Ceny wyrażane wskaźnikiem CPI wzrosły o 1,6% r/r i 0,6% m/m.

10. Chiny – sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa
Sprzedaż detaliczna (choć w kwietniu wzrosła rok do roku o 17,7%) zaskoczyła nieco negatywnie, gdyż oczekiwano wzrostu o 25%. W tempie wzrostu widać efekt bazowy, gdyż spadło ono z poziomu 34,2% r/r w marcu. Nieco poniżej oczekiwań wzrosła również produkcja przemysłowa. W kwietniu tempo wzrostu wyniosło 9,8% a oczekiwano 10%.

 

Na radarze:

  • USA – PKB, zapasy, zamówienia na dobra trwałe, sentyment, PCE
  • Niemcy – finalne PKB za 1 kwartał 2021, IFO
  • Francja – finalne PKB za 1 kwartał 2021, CPI (wstępne)
  • Polska – produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, stopa bezrobocia
  • Japonia – stopa bezrobocia
  • Chiny – sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa

 

Najważniejsze wskaźniki makro

Źródło: Bloomberg, opracowanie własne. 21.05.2021.

Po roku od pandemicznego tąpnięcia dynamika produkcji przemysłowej w grupie krajów rozwiniętych powróciła do poziomów powyżej 0. Sytuacja w Polsce na tym tle wygląda względnie korzystnie, ponieważ prawie od roku tempo wzrostu produkcji przemysłowej jest dodatnie. Dane z Chin pokazują efekt bazy, który zapewne w nadchodzących miesiącach dotknie również w pewnym stopniu część gospodarek strefy euro.