Rynek dyskontuje „mid-cycle slow down”

      
    
Aktualności / 2019-11-13 / autorzy: Adam Woźny
  • Spowolnienie w trendzie wzrostowym, a nie recesja
  • Klamka zapadła. Środki z OFE trafią do FUS lub IKE
  • PMI polskiej gospodarki wyraźnie słaby

Październik okazał się łaskawy dla inwestorów. Indeksy rynków rozwiniętych - DAX czy NASDAQ, zakończyły miesiąc przeszło 3% wzrostami. W takim otoczeniu szeroki indeks WIG zyskał prawie 1%. Słabiej zachowywały się najmniejsze spółki – indeks sWIG80 spadł przeszło 1%. Do zamknięcia roku pozostały już tylko dwa miesiące i na chwilę obecną stopy zwrotu z indeksów w Europie czy USA oscylują między 20% a 27%. Zachowanie indeksów giełdowych sugeruje, że rynek dyskontuje już spowolnienie w trendzie wzrostowym (tzw. „mid-cycle slow down”), a nie recesję.

Na rynkach globalnych głównym tematem pozostają rozmowy pomiędzy Chinami a USA. Według ostatnich informacji pierwsza faza porozumienia zostanie podpisana w grudniu. Strony uzgodniły wzajemne znoszenie ceł w ramach postępów nad umową. Niewiadomych jest wciąż sporo, a napływające na rynek kapitałowy informacje tylko dodają zmienności kursom akcji. Wynika to z faktu, że każda informacja jest ważna dla oceny relacji handlowych pomiędzy tymi krajami. Z drugiej strony, mała liczba konkretnych informacji dotyczących kształtu porozumienia sprawia, że niepewność, a co za tym idzie zmienność na rynkach, nie ustępuje.

W Polsce powrócił temat likwidacji OFE. Rząd przyjął projekt ustawy, zgodnie z którą środki zgromadzone w OFE zostaną przeniesione do FUS lub do IKE, gdzie zgodnie z założeniami staną się w pełni prywatne. Przeniesienie środków z OFE do IKE wiąże się jednak z 15% opłatą przekształceniową. Polacy będą musieli podjąć ostateczną decyzję o przeniesieniu swoich środków do FUS lub IKE do końca lutego przyszłego roku.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce nie nastraja wielkim optymizmem. Październikowy odczyt jest jednym z najniższych od wielu lat. Spada zarówno poziom zamówień, jak i bieżącej produkcji, a rośnie poziom zapasów. Dalej utrzymujący się spadkowy trend wskaźnika i pogarszające się otoczenie makro może powodować obniżanie prognoz dla lokalnych spółek przemysłowych.