Sezon wyników w pełni

      
    
Sezon wyników w pełni
Aktualności / 2023-04-25 / autorzy: Maciej Kik
  • W Polsce sezon wyników za 2022 dobiega końca
  • Spółki amerykańskie prezentują dane za 1Q 2023
  • Inflacja w Polsce niższa niż zakładano

Sezon wyników w Polsce pozytywnym zaskoczeniem

W Polsce dobiega końca sezon wyników za czwarty kwartał i za cały rok 2022. Od dłuższego czasu publikowane dane są lepsze niż zakładał konsensus. W czwartym kwartale szczególnie dobrze radziły sobie spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Z analiz wynika, że około 50% z nich zaprezentowało wyniki lepsze niż oczekiwano. Potwierdza to naszą tezę, że polskie akcje są atrakcyjnie wycenione. Rynek zakłada scenariusze dość pesymistyczne, a rzeczywistość okazuje się nie być tak niekorzystna. Trzeba jednak przyznać, że w czwartym kwartale 2022 r. poziom tych pozytywnych zaskoczeń nie był już tak wysoki jak w poprzednich kwartałach. W ostatnich miesiącach ubiegłego roku szczególnie dobrze radził sobie sektor bankowy. Dobre wyniki odnotowali także deweloperzy. Rzeczywistość pokazała, że zakładany kryzys w tej branży był dość płytki i krótki. W tym momencie deweloperzy radzą sobie lepiej niż rynek oczekiwał. Na poprawę sytuacji wpłynęły w dużej mierze zapowiadane programy pomocowe, m. in. tańsze kredyty hipoteczne.

Solidne raporty amerykańskich banków

W Stanach Zjednoczonych rozpoczął się sezon wyników za pierwszy kwartał 2023 r. Zaskakująco dobre wyniki odnotowały banki, m. in. JP Morgan, Citi i Wells Fargo. To jest pozytywny sygnał, zwłaszcza biorąc pod uwagę niedawne problemy w amerykańskim sektorze bankowym.

Odreagowanie na GPW

Jeżeli chodzi o sytuację na polskiej giełdzie w ostatnich tygodniach, to możemy mówić o odreagowaniu. WIG20 od tzw. „dołka” zyskał około 11%. Przez pewien czas warszawski parkiet negatywnie wyróżniał się na tle innych. Niemal wszędzie indeksy zachowywały się znacznie lepiej. Teraz WIG20 niweluje tę różnicę.

Inflacja niższa niż konsensus

Ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że inflacja w marcu wyniosła 16,8% - nieco mniej niż konsensus. Giełdy pozytywie zareagowały na tę informację, ponieważ potwierdza się, że szczyt inflacji w Polsce mamy już za sobą.

Silny rynek pracy w USA

W Stanach Zjednoczonych opublikowano dość dobre dane z rynku pracy. Można je interpretować dwojako. Z jednej strony to korzystne informacje, bo gospodarka jest silna. Natomiast z drugiej strony mocny rynek pracy to bardzo ważny czynnik brany pod uwagę przez Rezerwę Federalną. Może on powodować, że skłonność do bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej będzie utrzymywana.

 

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.