Sezon wyników ze spółek przed nami

      
    
Sezon wyników ze spółek przed nami
Aktualności / 2023-01-30 / autorzy: Adam Woźny
  • Bardzo dobry początek roku na globalnych rynkach rozwiniętych akcji
  • Sezony wyników czas zacząć

W końcówce zeszłego roku, życząc sobie lepszego 2023 roku na parkietach rynków rozwiniętych, pewnie mało kto spodziewał się aż tak imponującego początku roku. Amerykańskie indeksy S&P500 i Nasdaq Composite były już po dwóch tygodniach stycznia miedzy 4% a 6% wyżej, w porównaniu z cenami zamknięcia poprzedniego roku. W Europie sytuacja wyglądała nawet jeszcze lepiej – lokalne indeksy takie jak niemiecki DAX czy francuski CAC40 przekroczyły wzrosty 8%. Co może być przyczyną tego, że pozytywny nastrój karnawałowy panuje również na giełdach? Z pewnością niegasnąca nadzieja na dalszy spadek inflacji, a co za tym idzie wyhamowanie lub wręcz wycofanie się z agresywnej polityki stosowanej przez banki centralne. Nie mówimy tutaj od razu o łagodzeniu polityki monetarnej, a tylko o zatrzymaniu pewnego procesu obserwowanego już w poprzednim roku. Jest to o tyle istotne dla inwestorów, że zmniejsza się w ten sposób, przynajmniej teoretycznie, prawdopodobieństwo wystąpienia cięższej recesji, która mogłaby być wywołana właśnie przez zbyt radykalne podnoszenie stóp procentowych, w pogoni za obniżeniem inflacji „za wszelką cenę”. Dodatkową dawkę optymizmu dla rynków akcyjnych z pewnością dodają informacje o otwieraniu się chińskiej gospodarki po uciążliwej i ostrej walce z wirusem. Oczywiście nie następuje to z dnia na dzień i nie bez przeszkód czy wręcz wybojów, ale już sam kierunek jest czymś, co napawa inwestorów optymizmem. Nie powinniśmy ulec złudzeniu, że to co się dzieje na giełdach jest tylko odzwierciedleniem aktualnej sytuacji, ale również inwestorzy starają się przewidzieć niedaleką przyszłość. Dlatego tak pozytywne nastroje wcale nie muszą być krótkoterminowym efektem aktualnie lepszych danych, lecz po prostu dyskontowaniem przyszłości, która wcale nie musi być tylko w czarnych barwach.

Do makroekonomicznych informacji kształtujących emocje na rynkach dołącza kolejny bohater – nowy sezon wyników. Z pewnością będzie on o tyle ciekawy, że zarządy spółek będą już bardziej otwarcie mówić na temat swoich oczekiwań dotyczących całego 2023 roku i o tym, jak z ich operacyjnego punktu widzenia wygląda gospodarka oraz kondycja konsumenta.

Tradycyjnie już jako pierwsze swoje wyniki opublikowały duże banki. Dane te w skrócie można ocenić jako mieszane, gdyż nie wszystkim spółkom udało się doskoczyć do postawionych im oczekiwań. Reakcje inwestorów po przetrawieniu tych wyników okazały się pozytywne, a spółki odrabiały straty po pierwszych emocjonalnych reakcjach. Czyżbyśmy byli świadkami sytuacji, w której poziomy wycen niektórych spółek i nadzieja na to, że świat nie zakończy się na oczekiwanej najbliższej recesji, wygrywały wreszcie ze strachem obserwowanym w 2022 roku? Czas z pewnością przyniesie nam właściwą odpowiedź. Kolejną ciekawą informacją były notowania spółki Netflix, która pozyskała więcej nowych użytkowników niż się spodziewali analitycy. Można śmiało oczekiwać, że po raz kolejny sezon wyników doda zmienności na rynkach akcji, co z pewnością przełoży się na pojawianie się wielu okazji inwestycyjnych.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.

Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali investments.pl.