Silne akcje i obligacje w Polsce

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2023-07-25 / autorzy: Marek Straszak
  • Inwestorzy zagraniczni wierzą w polskie banki
  • Prezes NBP zapowiada obniżki stóp procentowych
  • Inflacja w Polsce w dalszym ciągu spada
  • Jastrzębi FED

 

W tym roku mamy bardzo silne wzrosty zarówno na rynku obligacyjnym, jak i na akcyjnym. Istotnym wydarzeniem dla krajowych akcji był w ostatnim czasie wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych. Zrealizował się jeden z najgorszych możliwych scenariuszy dla sektora bankowego, jednak takie zakończenie sprawy było spodziewane i zostało wcześniej uwzględnione w wycenach. Polski sektor bankowy nie jest zagrożony, chociaż szacowany koszt wynikający z takiego orzeczenia może wynieść 100 miliardów złotych. Bardzo ważne jest w tym momencie to, jak audytorzy w bankach podejdą do tworzenia rezerw. Banki osiągają historycznie wysokie wyniki. Jeżeli audytorzy każą utworzyć rezerwy jednorazowo, to niektóre banki mogą mieć problem z wymogami kapitałowymi. Sprawy w sądach jednak bardzo wydłużą się z powodu ich liczby. Spodziewamy się więc, że audytorzy pozwolą rozłożyć rezerwy na 2-3 lata. Wtedy banki powinny poradzić sobie bez emisji kapitału. Podobnie do sprawy podeszli zagraniczni inwestorzy. Uznali, że kwestia kredytów frankowych w końcu się wyjaśniła i teraz po prostu trzeba inwestować w te banki, bo od zawsze były one korzystnie wyceniane w porównaniu do tych z innych krajów. Łyżką dziegciu dla sektora bankowego była ostatnia wypowiedź profesora Glapińskiego. Zadeklarował on, że widzi przestrzeń dla kilku obniżek stóp procentowych w najbliższych kwartałach. Rynek wcześniej nie zakładał aż tak szybkiej normalizacji polityki monetarnej.

Inflacja CPI, czyli ta, którą my widzimy, dość dynamicznie spada – odczyt za czerwiec wyniósł 11,5% w ujęciu rocznym. Teraz wchodzimy w okres wysokiej bazy, więc możliwe, że do końca wakacji inflacja spadnie poniżej 10%. Natomiast to co jest trochę mniej pozytywne, to inflacja bazowa, która już się praktycznie zrównała z tą inflacją CPI. Inflacja bazowa może być niebezpieczna, bo przy rozgrzanym rynku pracy, jeżeli za wcześnie nastąpią obniżki stóp procentowych, istnieje ryzyko drugiej fali inflacji. Należy pamiętać, że cały czas działa tarcza antyinflacyjna. W pewnym momencie zostanie ona wycofana i wtedy inflacja znowu może być podwyższona. Z tego powodu możliwe, że w perspektywie dwóch lat będzie ona utrzymywała się na poziomie 5-10%.

W weekend mieliśmy bardzo ważną informację, jeśli chodzi o polski rynek akcyjny. Rząd utworzy specjalny podmiot, który ma skupić aktywa węglowe, a te spółki energetyczne, które są notowane na giełdzie, mają być „spółkami czystymi”. Ich celem będzie inwestycja w źródła odnawialne. Dzięki temu te spółki będą mogły będą się mogły bardziej zadłużyć, a co za tym idzie więcej inwestować. Choć informacja ta była oczekiwana, to inwestorzy zareagowali na nią bardzo pozytywnie.

Po ostatnich konferencjach Rezerwy Federalnej (Fed) możemy wnioskować, że w USA daje o sobie znać obawa o drugą falę inflacji. Rynek jednak nie wierzy w zapowiadane dwie podwyżki stóp procentowych w tym cyklu i sam wycenia tylko jedną. Przedstawiciele Fedu cały czas przypominają, że amerykański rynek pracy jest rozgrzany i wymaga uważnej obserwacji. Retoryka Fedu ma na celu oddziaływanie na nastroje wśród przedsiębiorców, konsumentów i inwestorów. Możliwe, że drugiej podwyżki w tym cyklu nie będzie, bo wystarczająca okaże się sama jej zapowiedź.

W odpowiedzi na wypowiedzi przedstawicieli banków centralnych w USA i w Polsce amerykańskie obligacje traciły, a polskie nie dość, że nie traciły, to nawet potrafiły zyskiwać. Polskie obligacje na tle rynku są bardzo silne. Spready do rynków core’owych zawężają się. Zdaniem analityków krajowy rynek dłużny ma przed sobą naprawdę dobre perspektywy.

Nadal jesteśmy bardziej pozytywnie nastawieni na złoto niż na szeroki indeks surowcowy. Wyceny złota są wspierane przez osłabienie dolara oraz perspektywę spadków rentowności obligacji amerykańskich. Jeżeli chodzi o szeroki indeks surowcowy, to obecne środowisko typowo dezinflacyjne nie działa na razie na jego korzyść.

 

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.