Solidny lipiec na rynkach akcji

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2023-08-03 / autorzy: Robert Burdach

Lipiec to kolejny dobry miesiąc dla akcji właściwie ze wszystkich rynków. Indeks MSCI World zyskał w tym czasie 3,29%, amerykański Nasdaq 4,05%. Nieco słabiej, ale wciąż dobrze, radziły sobie spółki europejskie. Na tle innych rynków wyróżniał się WIG, zarabiając na przestrzeni miesiąca 7,41%, a najmocniejszym indeksem był mWIG40 z wynikiem 10,27%. Nie jest to zaskoczenie, bo mWIG40 od jakiegoś czasu pozostawał lekko w tyle głównie za sWIG80, ale też za WIG20. W tym miesiącu odpracowywał tę różnicę. Jednym z powodów jest to, że znaczącą wagę w składzie mWIG40 mają teraz banki, a te w ostatnim czasie odnotowywały bardzo dobre wyniki. Sektor bankowy w lipcu urósł o 10,88%. Wpływ na kondycję średnich spółek z polskiej giełdy miało także m. in. wezwanie do sprzedaży akcji Ciechu z premią rynkową. Wspomniany już lipcowy wynik dużych spółek (WIG20) mógł być jeszcze bardziej korzystny, ale w lipcu weszliśmy w okres wypłat dywidend. WIG20 jest indeksem cenowym, a nie kapitałowym, więc odcięcie dywidend przekłada się na gorszy wynik indeksu.

W podsumowaniu lipca warto wspomnieć także o istotnym wydarzeniu z polskiego rynku, które miało miejsce około dwa tygodnie temu. Podano konkretne informacje dotyczące wielokrotnie odkładanej w czasie kwestii odkupu aktywów węglowych od spółek energetycznych. Przedstawione niewiążące oferty zakładają odkup aktywów przez państwo. Skala tej oferty nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wielokrotnie w mediach pojawiały się informacje na jej temat. Niespodzianką był natomiast moment, w którym się pojawiła, ponieważ większość analityków i inwestorów oczekiwała, że ten temat wróci dopiero po wyborach parlamentarnych. Wydarzenie to wsparło indeks spółek energetycznych, dzięki temu w lipcu obserwowaliśmy ich solidne wzrosty. Oprócz tego, że podmioty, których dotyczy oferta, pozbędą się ze swoich bilansów kłopotliwych aktywów węglowych, to powinno im to pozwolić w przyszłości uzyskiwać tańsze finansowanie bankowe. Oczywiście do zamknięcia transakcji jeszcze daleko, ale sama informacja mocno wsparła spółki energetyczne.

Na polskiej giełdzie nadal wyróżniają się także banki. Istotnym wydarzeniem dla tego sektora mógł być wywiad prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), Pawła Borysa, w którym stwierdził, że jego zdaniem wakacje kredytowe mogłyby być przedłużone o jeden, dwa kwartały do momentu, kiedy stopy procentowe nie zejdą poniżej 6%. Po pierwsze jest to kolejna przesłanka, aby sądzić, że jesienią może nastąpić pierwsza obniżka stóp procentowych. Jeżeli chodzi o wyceny, to ta informacja pozostaje dla banków neutralna. Krótkie przedłużenie wakacji kredytowych jest już uwzględnione w cenach.

W naszym regionie podobne stopy zwrotu do polskiej giełdy odnotowały w lipcu giełdy węgierska i czeska – odpowiednio 5,68% i 6,69%. Wysokie wyniki obserwowaliśmy także w spółkach tureckich. Należy jednak mieć na uwadze, że są to stopy zwrotu w walutach lokalnych. W przypadku Turcji wskazane byłoby skorygowanie wyniku o performance liry.

Przechodząc do polityki monetarnej na świecie, zarówno Rezerwa Federalna (FED) jak i Europejski Bank Centralny (ECB) podjęły w ostatnim czasie decyzje o podwyżkach stóp procentowych. Rynki zakładają, że ostatnia podwyżka była ostatnią w tym cyklu i teraz wchodzimy w kilkumiesięczny okres stabilizacji. Pierwszą obniżkę prognozują na początek 2024 roku. To natomiast nie wynika wprost z komunikatów Jerome’a Powella, przewodniczącego FED. Scenariusz zakładany przez rynki może być korzystny dla akcji. W Europie z kolei wyceniana jest jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych, ale niektórzy bankierzy centralni komunikują raczej w kierunku dwóch podwyżek. Odmienną sytuację mamy natomiast w Polsce. Obecnie jesteśmy w trakcie przerwy wakacyjnej, a kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zaplanowane jest na wrzesień. Zgodnie z wypowiedziami prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego, już wczesną jesienią niewykluczone są obniżki stóp procentowych w naszym kraju. Jest to zupełnie inne podejście niż w przypadku rynków rozwiniętych, gdzie inflacja w projekcjach powoli zbliża się do celu, a mimo to nie mówi się jeszcze o obniżkach. U nas pomimo tego, że w projekcjach inflacja jest daleko powyżej celu, to rozważane, a nawet już wstępnie komunikowane, są obniżki.

Najważniejsze dane makroekonomiczne z Polski w ostatnim miesiącu wskazują na to, że gospodarka spowalnia. Przeważały natomiast zaskoczenia pozytywne, np. odczyty inflacji konsumenckiej. Produkcja przemysłowa i budowlana spadały, ale mniej niż oczekiwano. Lepszy był także bilans handlowy, ale jest to wynik mniejszego importu. Gorsze od oczekiwań okazały się dane dotyczące sprzedaży detalicznej i dynamiki płac.

Ogólny sentyment na rynku jest wspierający. Część gospodarek spowalnia, ale w kierunku soft landingu, być może w niektórych krajach delikatnej recesji, a nie przewidywanego jeszcze jakiś czas temu gwałtownego załamania.

Na koniec miesiąca poznaliśmy dane dotyczące programu Pierwsze Mieszkanie. Do 31 lipca w bankach złożono około 18 tysięcy wniosków kredytowych. Podpisano tylko 700 umów, co najprawdopodobniej wynika z wydłużenia czasu procesowania dokumentów w bankach w związku z dużym zainteresowaniem klientów. W momencie startu programu szacowano, że w 2023 roku liczba złożonych wniosków wyniesie 20-30 tysięcy. Zrewidowane szacunki portalu Otodom zakładają 40-60 tysięcy. To przekłada się na sentyment w branży nieruchomości. Rynek odżywa. Analitycy zakładają, że po półtorarocznym uśpieniu klienci wsparci rządowym programem będą bardziej skłonni nabywać nieruchomości, a to już teraz wpływa na ceny mieszkań, które zaczęły rosnąć.

Powoli wchodzimy w sezon wyników finansowych krajowych spółek za drugi kwartał tego roku. Dotychczas opublikowano kilka raportów, więc jest jeszcze za wcześnie, aby wyciągać ogólne wnioski dla polskiego rynku.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.