Szereg istotnych dla rynków wydarzeń

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2023-02-20 / autorzy: Krzysztof Zając

W 4 kwartale 2022 stopa zwrotu z inwestycji w warszawski indeks giełdowy WIG wyniosła 25% i była wyższa o ok. 10 pp. od niemieckiego indeksu DAX i aż o 18 pp. wyższa od amerykańskiego S&P500. Pierwsza dekada stycznia również była bardzo dobra dla inwestorów, jednak od tamtego momentu warszawski parkiet nieco wyhamował. Wydarzyło się to z kilku powodów:

  • informacji o możliwości przedłużenia wakacji kredytowych o kolejny rok, co negatywnie wpłynęło na sentyment inwestorów do banków,
  • niepewności co do wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zwiększonej po skierowaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o Sądzie Najwyższym,
  • trwającego niepokoju wynikającego z wojny w Ukrainie.

Obecnie wskazane powyżej czynniki są już najprawdopodobniej w dużej mierze uwzględnione w cenach akcji. W związku z tym polska giełda ma w naszej opinii szansę ponownie osiągać ponadprzeciętne wyniki.

Spodziewane podwyżki stóp procentowych w USA

Tydzień temu miało miejsce wystąpienie prezesa amerykańskiej Rezerwy Federalnej (FED), Jerome'a Powella. Poprzedziły je bardzo mocne dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych z 3 lutego. Prezes Fedu stwierdził, że pozytywnym dla niego jest to, że rynek pracy jest bardzo mocny, co sugeruje soft landing (łagodne hamowanie) w gospodarce. Podkreślił także, że jest mocno skupiony na sprowadzeniu inflacji w USA do poziomu 2% do końca przyszłego roku. Ta informacja została negatywnie odebrana przez rynki. Jeżeli Fed będzie mocniej zacieśniał politykę i podnosił stopy procentowe, to będzie powodowało to presję na wzrost wartości dolara, co byłoby niekorzystne dla rynków wschodzących.

We wtorek poznaliśmy odczyt inflacji w USA za styczeń 2023. Mimo że była nieco wyższa niż oczekiwano (wskaźnik cen towarów i usług za ostatnie 12 miesięcy wzrósł o 6,4% rok do roku wobec oczekiwań na poziomie 6,2%), to rynek nie zareagował zbyt negatywnie. Co prawda od rekordowego odczytu z czerwca zeszłego roku na poziomie 9,1% obserwujemy proces dezinflacji, to jednak inflacja nadal pozostaje na stosunkowo wysokim poziomie, co może skłonić Rezerwę Federalną do dalszego podnoszenia stóp procentowych. Rynek zakłada obecnie koniec cyklu podwyżek w okolicach 5,25-5,50%. Na najbliższych dwóch posiedzeniach FED (w marcu i w maju) spodziewane są dwie podwyżki po 25 punktów bazowych.

Inflacja w Polsce może być niższa

W zeszłą środę odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Stopy procentowe pozostały niezmienione. W komentarzu prezes RPP Adam Glapiński powiedział, że inflacja w pierwszym kwartale tego roku może być niższa niż według listopadowej projekcji (19,6%). Jego zdaniem w połowie roku inflacja powinna wynosić poniżej 10%, a w grudniu około 6%.

ChatGPT ważny dla światowych giełd

Ostatnie dni na światowych rynkach akcji dostarczały inwestorom pozytywnych informacji. W centrum uwagi znajduje się sztuczna inteligencja, szczególnie ChatGPT, który już ma ponad 100 milionów użytkowników. Microsoft zadeklarował, że zainwestuje 10 miliardów dolarów w spółkę OpenAI (dostawcę ChatGPT), co da mu docelowo 49% udziału w kapitale. Ta informacja mocno wpłynęła na nastroje i plany Google, który obawia się, że monopol na wyszukiwarkę Google Search może być zagrożony. W zeszłym tygodniu Microsoft oficjalnie zapowiedział, że do swojej wyszukiwarki Bing oraz przeglądarki Microsoft Edge, której udział w rynku jest obecnie marginalny, zaimplementuje technologię OpenAI. W odpowiedzi Google na konferencji pokazał swój czat Google Bard. Niestety prezentacja okazała się przedwczesna, ponieważ czat dostarczał błędne odpowiedzi na zadane pytania. W rezultacie akcje Google straciły prawie 10%, co spowodowało, że wycena Google'a spadła o 100 miliardów dolarów. Na bazie gorączki związanej ze sztuczną inteligencją zyskiwały także polskie spółki. W zeszłym tygodniu jedno z biur maklerskich opublikowało raport dla spółki LiveChat. Z raportu wynika, że zaimplementowanie do LiveChat technologii OpenAI mogłaby przynieść bardzo wymierne korzyści rzędu 87 złotych na akcję. Rynek optymistycznie zareagował na tę informację – akcje spółki zyskały ponad 20%.

Szereg istotnych wydarzeń w Polsce

W ubiegłym tygodniu miało miejsce kilka istotnych dla krajowej giełdy wydarzeń. Pierwsze z nich to złagodzenie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych tzw. „10H”. Dotyczy ona możliwości budowy farm wiatrowych w Polsce i jest jedną z kluczowych zmian wymaganych do wypłaty środków z KPO. Dotychczas zgodnie z obowiązującą ustawą wiatraki nie mogły być postawione bliżej zabudowań niż 10 razy wysokość wiatraków. Zmiany w ustawie przewidują zmniejszenie tej odległości do 700 metrów choć pierwotnie mówiło się o zmniejszeniu tej odległości do 500 metrów.

Drugim z warunków do wypłaty z KPO jest nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Ta została skierowana przez prezydenta Andrzeja Dudę do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania zgodności z Konstytucją. Oznacza to, że unijne środki mogą dotrzeć do nas później niż zakładano.

Kluczowa dla polskiej giełdy była także opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie dotyczącej kredytów frankowych. W przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej zdaniem rzecznika banki nie mają prawa do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. W efekcie w czwartek indeks WIG-banki początkowo tracił ok. 3%, jednak ostatecznie dzień zamknął się w okolicach 0%.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.

Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.