Towarzystwo zmienia nazwę na Generali Investments TFI

      
    
Aktualności / 2019-08-22 / autorzy: Generali Investments

Generali Investments TFI S.A. zostało dziś wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego jako nowa nazwa Towarzystwa.

Zmiana ta jest konsekwencją transakcji zawartej 18 czerwca 2019 pomiędzy Grupą Generali a Union Asset Management Holding AG.

 

Zmiana nazwy nie wymaga od Klientów żadnych dodatkowych działań. Wszystkie umowy pozostają w mocy.

Numery rachunków bankowych do wpłat, dane dostępowe do serwisów transakcyjnych i innych narzędzi online oraz hasła do systemu transakcyjnego pozostają bez zmian. Nie zmienia się również siedziba Towarzystwa, numery telefonów oraz osoby do kontaktu.

 

Zmienia się natomiast nazwa rejestrowa Towarzystwa na Generali Investments TFI S.A., logo, nazwy funduszy inwestycyjnych oraz innych produktów w ofercie TFI, niektóre nazwy oraz wygląd serwisów transakcyjnych, informacyjnych i aplikacji mobilnej. Domena internetowa union-investment.pl zmieni się na generali-investments.pl. Adresy mailowe będą miały kształt imie.nazwisko@generali-investments.pl.

Zmiany będą przeprowadzane sukcesywnie i zakończą się w grudniu 2019.

 

GENERALI INVESTMENTS TFI

Generali Investments TFI jest szóstą co do wielkości spółką zarządzającą aktywami w Polsce, z aktywami pod zarządzaniem o wartości 3,3 mld euro. Ma około 135 000 inwestorów indywidualnych i 550 inwestorów instytucjonalnych i oferuje szeroką gamę produktów inwestycyjnych w zakresie funduszy akcji, instrumentów dłużnych, jak i strategii absolutnej stopy zwrotu. Generali Investments TFI posiada kompetencje w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, jak również oferuje inne rozwiązania inwestycyjne.

 

GRUPA GENERALI

Generali jest jednym z największych globalnych ubezpieczycieli i zarządzających aktywami. Założona w 1831 roku, Grupa Generali  działa w 50 krajach, z przypisem składki przekraczającym 67 miliardów euro w 2018 roku. Z niemal 71 000 pracowników na świecie i 57 milionami klientów, Grupa zajmuje wiodącą pozycję w Zachodniej Europie a jej obecność coraz bardziej liczy się w Europie Centralnej i Wschodniej oraz w Azji i Ameryce Łacińskiej. Ambicją Generali jest bycie dla swoich klientów partnerem na całe życie, oferującym innowacyjne i spersonalizowane rozwiązania dzięki niezrównanej sieci dystrybucji.

W Austrii, Europie Centralnej i Wschodniej oraz w Rosji Grupa prowadzi działalność poprzez jej Biuro Regionalne Austria, CEE i Rosja z siedzibą w Pradze, będąc w 12 krajach jednym z trzech wiodących ubezpieczycieli w regionie.