W lipcu złoto pomnażało oszczędności inwestorów

      
    
Aktualności / 2020-08-10 / autorzy: Marek Straszak

W ostatnim miesiącu wszystkie klasy aktywów zachowywały się bardzo dobrze. Jest to efekt m.in. polityki banków centralnych i rządów, która ukierunkowana jest na wsparcie gospodarki. Wyniki rosnące we wszystkich klasach aktywów skorelowały się ze sobą, co powoduje spłaszczenie efektu dywersyfikacji. Doskonałe wyniki inwestycyjne uzyskują złoto, srebro, metale przemysłowe i akcje z krajów rynku rozwijających się. Bardzo dobrze zachowywały się również globalne obligacje korporacyjne.

Jak obecnie zachowują się inwestorzy?

Udział inwestorów indywidualnych na rynku akcji wciąż rośnie. Obecnie inwestorzy indywidualni mają większy udział w obrotach na GPW niż inwestorzy instytucjonalni. Jest to spowodowane niskimi stopami procentowymi, niedochodowością inwestycji na lokatach bankowych oraz szukaniem alternatyw w celu ochrony oszczędności przed inflacją.

Które czynniki makroekonomiczne mają teraz największe znaczenie?

Zaostrzył się konflikt pomiędzy Trumpem a Chinami, doszło do zamykania konsulatów. W narracji Trumpa uwagę zwraca zarzucanie Chinom odpowiedzialności za wypuszczenie i rozprzestrzenianie się koronawirusa. Hongkong przestaje być wyjątkowo traktowany ­– podejście do niego zaczyna być analogiczne jak do reszty Chin. W USA zbliżają się wybory, jednak nie ma to obecnie negatywnego przełożenia na zachowania rynków. Globalnie jesteśmy na szczytach zakażeń COVID-19. Liczba zachorowań na świecie zbliża się do 19 mln. Problem najbardziej dotyka obie Ameryki i Indie, stopniowo nasila się jednak również w Europie. W Polsce mamy obecnie rekordową liczbę zakażeń, jednak rynki na razie na to nie reagują. Nie spodziewamy się powrotu totalnego lockdownu. Jeśli zakaz pojawi się, to będzie dotyczył raczej określonych regionów lub branż.

Jakie są prognozy inwestycyjne dla złota?

Przebiliśmy szczyty notowań złota z roku 2011 ­– przekroczona została granica 2000 USD za uncję. Pomógł temu słaby dolar, który zaliczył spadek o 15% w ciągu ostatnich 5 miesięcy. Czy jest możliwa korekta na złocie? Nie widzimy fundamentalnych powodów, które mogłyby spowodować spadki na złocie. Wydaje się, że aby to się wydarzyło, musiałby się wzmocnić dolar lub FED musiałby podnieść stopy procentowe. Wszystkie czynniki fundamentalne, które mają wpływ na cenę złota, działają na jego korzyść. Globalne banki inwestycyjne uważają, że perspektywy dla złota są wyśmienite. Większość z nich widzi upside do obecnego kursu złota i cenę docelową prognozują one obecnie w przedziale 2300-3000 USD za uncję. Oprócz złota bardzo rośną notowania srebra, które jest historycznie tanie w stosunku do złota. Wzrostom może pomóc również sytuacja związana z jego pozyskiwaniem. Meksyk i Chile, które są centrum wydobycia srebra, dotkliwie odczuwają skutki koronawirusa. Może to spowodować ograniczenia wydobycia, co będzie mieć wpływ na cenę surowca. 

Jak widzimy perspektywy inwestycyjne na najbliższe miesiące?

Jesteśmy pozytywnie nastawieni do obligacji korporacyjnych i obligacji skarbowych z krajów rozwijających się. Strach przed inflacją i luzowanie pieniężne banków centralnych daje bardzo dobre perspektywy dla Generali Złota. Dobre perspektywy widzimy również dla akcji rynków wschodzących oraz rozwiniętych.