Zmiana nazw 3 subfunduszy

      
    
Ogłoszenia / 2020-01-09 / autorzy: Generali Investments

Szanowni Państwo,

od 11 stycznia 2020 roku zaczną obowiązywać nowe nazwy oraz nowa polityka inwestycyjna subfunduszy:

  • Generali Akcje Daleki Wschód
  • Generali Akcje Biopharma
  • Generali Akcje Selektywny Globalny

Zmiana wynika z przyjętej strategii biznesowej opartej na analizie potrzeb klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej.

Zmiany nie wymagają żadnych działań od klientów, którzy posiadają jednostki tych subfunduszy. Numery rachunków także pozostaną bez zmian.

Od 11 stycznia nowe nazwy będą widoczne w wycenie subfunduszy na stronie https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/wyceny-funduszy-otwartych oraz we wszystkich dokumentach związanych z ich prowadzeniem.