Pracownicze Plany Kapitałowe - odpowiedzi na najważniejsze pytania. Pobierz bezpłatny e-book!

Pracownicze Plany Kapitałowe - odpowiedzi na najważniejsze pytania.
Pobierz bezpłatny e-book!

Kiedy Twoja firma musi wdrożyć PPK?
Jakie obowiązki w związku z PPK masz jako pracodawca?
Czy masz prawo różnicować wysokość opłacanej przez Ciebie składki?
Co Ci grozi, jeśli nie wdrożysz PPK w wyznaczonym terminie?Na te i 30 innych pytań o PPK znajdziesz odpowiedzi w naszym bezpłatnym materiale!

Wypełnij poniższy formularz i odbierz e-book!

PPK e-book
Pracownicze Plany Kapitałowe - odpowiedzi na najważniejsze pytania.
Pobierz bezpłatny e-book!

30 pytań dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych

 1. Czym są PPK?
 2. Kto ma obowiązek prowadzić PPK?
 3. Kto i na jakich zasadach może przystąpić do PPK?
 4. Kto jest zwolniony z tworzenia PPK?
 5. Jakie obowiązki ma pracodawca w związku z PPK?
 6. Jakie korzyści ma pracodawca w związku z wdrożeniem PPK?
 7. Jakie korzyści z PPK ma pracownik?
 8. Jakie koszty wpłat do PPK ponosi pracownik?
 9. Czy uczestnik PPK może obniżyć wysokość wpłaty podstawowej opłacanej przez siebie?
 10. Jakie zasady obowiązują przy określaniu wpłat dodatkowych?
 11. Czy pracodawca ma prawo różnicować wysokość opłacanej przez siebie składki?
 12. Co jest podstawą wyliczania wpłat na PPK?
 13. Ile wynoszą dopłaty z Funduszu Pracy?
 14. Kiedy nowy pracownik musi zostać zapisany do PPK?
 15. Co grozi pracodawcy, jeśli nie zawrze umowy o zarządzanie PPK w wyznaczonym terminie?
 16. Co grozi pracodawcy, jeśli opóźnia zawarcie umowy PPK, wpłacanie składek lub nieprawidłowo prowadzi dokumentację?
 1. Jakie konsekwencje grożą pracodawcy, gdy nie będzie realizował wpłat na PPK w ustalonym terminie?
 2. Jakie konsekwencje grożą pracodawcy, gdy dopełnia obowiązków, do których zobowiązuje go Ustawa?
 3. Co grozi pracodawcy, jeśli nakłania pracowników do rezygnacji z uczestnictwa w PPK?
 4. Jak wygląda proces zawarcia umowy o zarządzanie PPK?
 5. Gdzie trafiają pieniądze ze składek PPK?
 6. Na czym polega istota inwestowania funduszy zdefiniowanej daty?
 7. Czy pracownik może zmienić subfundusz, do którego został przypisany?
 8. Czy jest prowadzona ewidencja zawartych umów o zarządzanie PPK?
 9. Kto zgłasza umowę o zarządzanie do ewidencji PFR?
 10. Czy pieniądze zgromadzone w PPK są dziedziczone?
 11. Jaka jest kolejność dziedziczenia?
 12. Czy pracownik może wypłacić pieniądze z PPK, zanim ukończy 60 lat?
 13. W jakich sytuacjach i na jakich warunkach pracownik może wypłacić pieniądze z PPK?
 14. Czy PPK spowodują wzrost kosztów działania firm?
Dotyczy Cię przynajmniej jedno z tych pytań?
Odpowiedzi na nie znajdziesz w naszym e-booku:

Pobierz