Promocja IKE oraz IKZE First Minutę 2021

Promocja IKE oraz IKZE First Minute 2021

CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

 • Za pełną wpłatę pełnego limitu dla osób fizycznych lub wypłatę transferową na IKZE
  – otrzymasz eKartę prezentową EMPIK o wartości 50 zł
 • Za pełną wpłatę limitu lub wypłatę transferową na IKE
  – otrzymasz eKartę prezentową EMPIK o wartości 100 zł
 • Za pełną wpłatę limitų dla osób fizycznych lub wypłatę transferową na IKE oraz IKZE
  – otrzymasz eKartę prezentową EMPIK o wartości 200 zł

Promocja wyłącznie dla Klientów Generali Investments TFI

JAK SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI?

Do 30 kwietnia 2021:

 1. Wpłać pełen limit dla osób fizycznych lub dokonaj wypłaty transferowej z innej instytucji na IKZE, IKE lub oba jednocześnie.
 2. Wyraź zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. Zmień sposób otrzymywania potwierdzeń transakcji na elektroniczne (jeżeli posiadasz aktualnie zgodę na wysyłkę w formie papierowej).
LIMIT WPŁAT W 2021 R.

Indywidualne Konto Emerytalne
15 777 PLN

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego dla osób fizycznych
6 310,80 PLN

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego dla os. prowadzących pozarolniczą działalność
9 466,20 PLN

 

 

Gdzie sprawdzić sposób otrzymywania potwierdzeń transakcji oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowych?

1. Zaloguj się do Serwisu Transakcyjnego

2. Kliknij w prawym górnym rogu w "Zarządzanie kontem"

3. Przejdź do sekcji Zgody i Potwierdzenia, a następnie:

 • wyraź zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 • zmień sposób otrzymywania potwierdzeń transakcji na elektroniczne (jeżeli posiadasz aktualnie zgodę na wysyłkę w formie papierowej).

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
 
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
 
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
 
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
 
 
Ulga podatkowa w wysokości 2 019,46 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 199,05 zł, a przy progu podatkowym 17% ulga wyniesie 1 072,84 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2021 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
 
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 3 029,18 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 798,58 zł, a przy progu podatkowym 17% ulga wyniesie 1 609, 25 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2021 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.