Dokumenty

    
    
KID
    
Kategoria jednostki subfunduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Generali Akcje Value
Generali Akcji: Megatrendy
Generali Oszczędnościowy
Generali Korona Dochodowy
Generali Stabilny Wzrost
Generali Korona Obligacje
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
Generali Korona Zrównoważony
Generali Surowców
Generali Akcji Rynków Wschodzących
Generali Korona Akcje
Generali Konserwatywny
Generali Dolar
Parasol Generali Fundusze SFIO
SGB Bankowy
Generali Aktywny Dochodowy
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące
SGB Dłużny
Generali Akcji Europejskich
Generali Euro
Generali Obligacje Aktywny
Generali Złota
Generali Akcji Ekologicznych Globalny
Generali Akcji Ekologicznych Europejski
Parasol Generali Horyzont SFIO
Generali Horyzont 2025
Generali Horyzont 2030
Generali Horyzont 2035
Generali Horyzont 2040
Generali Horyzont 2045
Generali Horyzont 2050
Generali Horyzont 2055
Generali Horyzont 2060
Generali Horyzont 2065