Czy płatności cyfrowe wyprą z obiegu gotówkę?

      
    
Aktualności / 2020-07-03 / autorzy: Konrad Jałoszyński

Wielu z nas wybierając się na zakupy już nie zabiera portfela pełnego banknotów i bilonu. W stacjonarnych oraz internetowych sklepach coraz częściej płacimy bezgotówkowo. Rok do roku spada skłonność do płatności gotówką. Mamy do czynienia ze wzrostem trendów płatności online i ekspansją technologii fintech.

 

Czym jest fintech?
 

Fintech to innowacyjne technologie finansowe, które w ostatnich latach rozwijają się nie tylko w sektorze bankowym. Są to nowoczesne systemy informatyczne i sposoby umożliwiające realizowanie transakcji związanych ze środkami płatniczymi. Celem fintechów jest skrócenie czasu dotarcia z nowymi rozwiązaniami do klientów oraz obniżenie kosztów procesowych i operacyjnych wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z transferem wartości cyfrowych. To także zupełnie nowy, informatyczny sposób dostępu do tradycyjnych produktów finansowych. Firmy i instytucje dostosowując się do wymagań obecnego konsumenta, dla którego najważniejszy jest czas oraz wygoda, tworzą narzędzia i aplikacje umożliwiające przejrzyste zarządzanie finansami z poziomu np. smartfona.


Z jakich rozwiązań technologicznych i produktów finansowych korzystają Polacy?
 

Z Raportu Płatności cyfrowe 2019 przygotowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej możemy wywnioskować, że wciąż najpopularniejszym produktem wykorzystywanym przez Polaków jest karta płatnicza i konto online. Jednak coraz częściej przy zakupach korzystamy z płatności mobilych, a także wearables, czyli zegarków lub bransoletek fitness. W sektorze płatności cyfrowych ta ostania forma jest dzisiaj najsilniejszym trendem.

źródło: https://eizba.pl/wp-content/uploads/2019/11/PLATNOSCI_CYFROWE_2019.pdf

 

Z roku na rok płacimy coraz mniej gotówką
 

Najpopularniejszym instrumentem płatności w sklepach stacjonarnych jest wciąż gotówka. Niemal 67% Polaków deklaruje użycie gotówki przy codziennych zakupach, ale jej udział w ciągu trzech ostatnich lat spadł o 12%. Trend płatności online będzie wciąż rósł, a gotówka coraz rzadziej będzie gościć w naszych kieszeniach.

źródło: https://eizba.pl/wp-content/uploads/2019/11/PLATNOSCI_CYFROWE_2019.pdf

 

Liczba transakcji bezgotówkowych i liczba punktów z terminalami POS rośnie

 

Zapotrzebowanie na płatności elektroniczne na rynku konsumenckim przekłada się także na liczbę instalowanych terminali POS dostępnych w placówkach handlowo-usługowych. Elektronicznie płacimy coraz chętniej, czego dowodem jest wartość zrealizowanych transakcji bezgotówkowych, która w ostatnim badanym roku wzrosła o 18% – do poziomu 288 mld zł.

Źródło: https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2018.pdf

 

Czy gotówka zostanie wycofana z obiegu?
 

Nic nie zatrzyma postępu, więc pieniądz elektroniczny będzie miał coraz więcej zastosowań. Pomijając kwestie naszych nawyków, trend eliminacji gotówki może zostać przyspieszony poprzez odgórne regulacje administracyjne, czy jakże aktualne w czasach pandemii normy sanitarne. Jednak gotówka szybko nie zniknie z obiegu. Płatności gotówkowe są przez nasze społeczeństwo preferowaną formą ze względu na wygodę, łatwość monitorowania wydatków oraz bezpieczeństwo. I to się długo nie zmieni.

 


Niniejszy materiał jest rozpowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. które działa na podstawi decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073- 1\95.
Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.