Informacja o zmianie KID dla Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych

      
    
Informacja o zmianie KID dla Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych
Ogłoszenia / 2023-11-09 / autorzy: Generali Investments

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 9 listopada 2023 roku aktualizacji Dokumentów zawierających kluczowe informacje dla Funduszy: Generali Absolute Return Akcyjny FIZ, Generali Absolute Return Dłużny FIZ, Generali Odpowiedzialnego Inwestowania FIZ

Towarzystwo informuje, że aktualizacją zostały objęte następujące sekcje Dokumentu zawierającego kluczowe informacje:

  • „Co to za produkt?”,
  • „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?”,
  • „Co się stanie, jeśli Generali Investments TFI S.A. nie ma możliwości wypłaty?”

Tekst jednolity Dokumentów zawierających kluczowe informacje dla ww. funduszy znajduje się na stronie internetowej w sekcjach przeznaczonych dla uczestników poszczególnych funduszy.