Ogłoszenie o zmianach Regulaminu prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

      
    
Ogłoszenie o zmianie statutu Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Ogłoszenia / 2023-10-26 / autorzy: Generali Investments

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach Regulaminu prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Zmianie ulega nazwa subfunduszu Generali Akcji Amerykańskich.

Nowa nazwa subfunduszu to Generali Akcji Ekologicznych Globalny.

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.