Informacja o zmianie KID dla subfunduszy Generali Fundusze FIO

      
    
Informacja o zmianie KID dla subfunduszy Generali Fundusze FIO
Ogłoszenia / 2023-04-05 / autorzy: Generali Investments

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 5 kwietnia 2023 roku aktualizacji Dokumentów zawierających kluczowe informacje dla następującego subfunduszu wydzielonego w ramach Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

  • Generali Konserwatywny

Towarzystwo informuje, że aktualizacją zostały objęte następujące sekcje Dokumentów zawierających kluczowe informacje:

  •  „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?”, „Jakie są koszty?”

Teksty jednolite Dokumentów zawierających kluczowe informacje dla ww. subfunduszu znajdują się na stronie internetowej  https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty/kid