Kolejne pakiety pomocowe Joe Bidena

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2021-04-21 / autorzy: Marek Straszak
  • Ustabilizowanie rentowności
  • Złoto pnie się w górę
  • Początek sezonu wyników w USA
  • Pakiety wsparcia pozytywnie oddziałują na rynek

 

Dobry czas dla złota

Od prawie miesiąca jednym z najważniejszym tematem dla inwestorów jest saga związana z rentownościami amerykańskich obligacji. Na szczęście sytuacja w ostatnich dniach nieco się uspokoiła, co było korzystne zarówno dla obligacji, jak i akcji czy złota.

Złoto zyskało kolejne kilkadziesiąt dolarów w ciągu ostatnich dni (wzrost wycen o około 70 USD). Wynika to z uspokojenia wcześniej wspominanych wzrostów rentowności, jak i wysokich oczekiwań inflacyjnych wpływających na realną stopę procentową w USA (ustabilizowanie na poziomie -0,7%). Zlotu sprzyjał również słabnący dolar, który stracił na przykład do euro (kurs EUR/USD wzrósł z 1.17 do 1.20). Z technicznego punktu widzenia, po raz kolejny poziom 1680 USD/oz okazał się silnym wsparciem dla notowań kruszcu.

Pakiety stymulujące Joe Bidena pomagają aktywom ryzykownym

W USA rozpoczął się sezon wyników. Do tej pory spłynął jedynie niewielki procent raportów, ale już możemy zauważyć, że pozytywnie zaprezentowały się niektóre banki, bijąc tym samym konsensus rynkowy. Na giełdzie wyróżniły się spółki wzrostowe, które podobnie do wspomnianego wyżej złota, zyskiwały na ustabilizowaniu się rentowności obligacji. Na rynek akcji wspierająco zadziałał także wdrożony pakiet stymulacyjny prezydenta Joe Bidena oraz zapowiedzi kolejnego, opiewającego na kwotę 2 bilionów USD. Ten program oprócz wsparcia dla osób fizycznych przewiduje też wsparcie dla przemysłu i ekologii, między innymi poprzez budowę ładowarek do pojazdów elektrycznych (174 miliardy dolarów wsparcia). W zapowiedziach wspomniane zostały także drogi, mosty i pozostała infrastruktura, na których budowę również miałaby zostać przeznaczona część pieniędzy z pakietu. Aż 1/3 wsparcia ma być przeznaczona na mieszkania – zarówno na modernizację już istniejących ,jak i budowę nowych, a około 700 miliardów dolarów na naukę i opiekę nad starszymi. Trzeba jednak pamiętać, że takie wsparcie będzie wdrażane stopniowo przez 10 najbliższych lat, a sam program ma być finansowany z podniesionych podatków (zapowiedź wzrostu podatku dla największych spółek z 21% do 28%, podatek dla najbogatszych, większy podatek od zysków kapitałowych).