Koniec roku coraz bliżej

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2022-12-19 / autorzy: Adam Woźny
  • Koniec roku 2022 coraz bliżej
  • Sezon wyników praktycznie za nami
  • Czy Święty Mikołaj ma jeszcze jakiś prezent dla inwestorów?

 

Powoli kończymy rok 2022. Niestety inwestorzy na rozwiniętych rynkach akcji nie mogą uznać go za wybitnie udany. Zarówno amerykański szeroki indeks S&P 500, jak i europejski STOXX Europe 600 w tym roku poruszają się w przestrzeni mniejszych lub większych spadków, w zależności od informacji wypływających na światło dzienne. A tych negatywnych niestety nie brakuje. Po 2 latach od wybuchu pandemii COVID-19 wciąż mogliśmy odnaleźć jeszcze obszary, gdzie wirus nie odpuszczał i realnie wpływał na życie społeczno-gospodarcze. Jednak w 2022 roku to nie wirus był źródłem informacji z pierwszych stron gazet, a przeprowadzona 24 lutego inwazja Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, co – jak doskonale dziś wiemy – spowodowało niezliczone konsekwencje dla całego świata. Tak zwany kryzys energetyczny w Europie jest tylko jednym z przykładów. Walki w Ukrainie trwają do dziś, a skutki wydają się wciąż nie do końca zidentyfikowane i – co ważne – nie w pełni oszacowane. Wysoka inflacja to kolejny gorący temat tego roku. Może ona być tylko w pewnym stopniu tłumaczona sytuacją za wschodnią granicą Polski. Wysoki poziom tego wskaźnika zmusił banki centralne do działania, a przynajmniej do podjęcia starań w walce z tym zjawiskiem. Obserwując działania banku centralnego Stanów Zjednoczonych (FED) – imponujące tempo podwyżek stopy referencyjnej połączonych z determinacją płynącą z komunikatów słownych – widzimy z jak istotną zmianą na rynku finansowym mamy do czynienia. A pod koniec roku coraz częściej pojawia się stwierdzenie, że „nadchodzi recesja”. Takie skumulowanie „strachów” niestety musiało negatywnie przełożyć się na zachowania na globalnych parkietach akcji.

Połowa grudnia to czas, w którym można już powiedzieć kilka słów o praktycznie zakończonym sezonie wyników kwartalnych. Jak zwykle przyniósł on całkiem sporo zaskoczeń – i tych pozytywnych, i negatywnych. By opisać je w telegraficznym skrócie, wystarczy wspomnieć, że raportowane wyniki były lepsze niż dość niskie oczekiwania zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Wyróżniającymi się sektorami były paliwowo-energetyczny i przemysłowy, chociaż na poziomie konkretnych spółek można było znaleźć pozytywnych bohaterów także w wielu innych sektorach.

Co ze Świętym Mikołajem na rozwiniętych rynkach akcji? Patrząc na taki obraz 2022 roku, ciężko będzie nawet najlepszemu Mikołajowi istotnie poprawić humory inwestorów, chociaż listopad przyniósł delikatne ocieplenie nastrojów na parkietach – S&P 500 czy STOXX Europe 600 wzrosły przeszło 5%. Z pewnością tygodniowe dane dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych oraz decyzji FED dołożą lub odejmą kilka prezentów z worka Mikołaja, ale generalnie można oczekiwać, że delikatnie pozytywny klimat listopadowy może utrzymać się do końca roku.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.

Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali investments.pl.