Korekta na globalnych rynkach

      
    
Korekta na globalnych rynkach
Aktualności / 2020-09-23 / autorzy: Michał Milewski

Trwa miesiąc korekt na ryzykownych klasach aktywów. Przyglądając się poszczególnym klasom aktywów widzimy typowy schemat risk off, czyli: akcje idą w dół (S&P -3%), dolar umacnia się, a amerykańskie obligacje skarbowe lekko idą w górę. Z tego wzorca wyłamuje się jedynie zachowanie instrumentów rynków wschodzących, szczególnie obligacji denominowanych w twardych walutach (euro, dolar), które zachowują się dobrze. Podsumowując: większość ryzykownych klas aktywów zaliczyła korektę. Widać było ją także w wycenach surowców (ropa naftowa) oraz złota, które jednak odrobiło już część strat z początków miesiąca.

Korekta wynika z kilku czynników – po pierwsze z wykupień na rynku. W ostatnim czasie obserwowaliśmy bardzo duże wzrosty, co w końcu musiało doprowadzić do korekty. Szczególnie widoczna była ona w notowaniach Nasdaq (-6%) oraz S&P (-3%). Warto jednak zauważyć, że YTD Nasdaq jest wciąż 23 % na plusie, a S&P 5%. Katalizatorem korekty był gwałtowny wzrost otwartych pozycji na opcjach call. Spekulowano, że stroną kupująca byli inwestorzy indywidualni oraz japońska spółka SoftBank. Specyfika strategii polega na tym, że gdy kupowana jest opcja to trader, który ją wystawia, musi zabezpieczać tę pozycję, czyli po prostu kupuje akcje. Natomiast w terminie bliskim wygaśnięcia ma miejsce proces odwrotny - trader sprzedaje akcje. Sytuacja taka stała się jednym z powodów korekty, z którą obecnie mamy do czynienia. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę fakt, że historycznie wrzesień zawsze był słabszym miesiącem. Prognozujemy, że większość korekty mamy już za sobą, a czynniki fundamentalne są dalej pozytywne.

Ciekawie prezentuje się sytuacja ze złotem. Fundamentalnie nic się w jego przy przypadku nie zmienia. Aktualne warunki rynkowe dla tego surowca są bardzo dobre: luźne polityka monetarna FED-u, niskie stopy nominalne przez kolejne lata, stała lub nieznacznie rosnąca inflacja i realna ujemna stopa procentowa. Mimo ostatnich korekt, złoto dalej jest powyżej szczytowych notowań z 2011 roku.

Sytuacja na linii USA – Chiny wciąż jest napięta. Na pierwszy plan wysuwa się sprawa chińskiej aplikacji TikTok, którą Stany Zjednoczone chciały zablokować. Nałożenie blokady początkowo było zaplanowane na 10 września, jednak negocjacje pomiędzy stronami wciąż trwają. Propozycją na rozwiązanie problemu jest, aby w zarządzaniu TikTokiem udział miała amerykańska spółka Oracle. Aktualny właściciel, czyli spółka ByteDance, dalej będzie miała większościowe udziały, natomiast Oracle będzie odpowiedzialna jedynie za przechowywanie danych amerykańskich użytkowników aplikacji. Strony wciąż mają zastrzeżenia do proponowanego rozwiązania, ale widać dążenie do porozumienia, które byłoby bardzo pozytywnym czynnikiem dla relacji USA – Chiny.