Krzysztof Zawiła Wiceprezesem Zarządu Generali Investments TFI

      
    
Krzysztof Zawiła Wiceprezesem Zarządu Generali Investments TFI
Aktualności / 2023-11-16 / autorzy: Generali Investments

Rada Nadzorcza Generali Investments TFI SA powołała Krzysztofa Zawiłę na Członka Zarządu Generali Investments TFI SA podejmującego decyzje inwestycyjne w Towarzystwie (za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30.10.2023 r.) oraz powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa.

Krzysztof Zawiła będzie odpowiadał za obszar zarządzania funduszami, aktywami i doradztwa inwestycyjnego.

Powyższa zmiana wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2023.

Josef Beneš powiedział: "Liczymy na kompetencje i doświadczenie Krzysztofa na rynkach kapitałowych, które pozwolą podnieść jakość naszego procesu inwestycyjnego. Naszym celem jest dążenie do zapewnienia atrakcyjnych stóp zwrotu dla naszych klientów oraz stworzenie solidnych podstaw do budowania silnej pozycji konkurencyjnej Generali Investments TFI".

Krzysztof Zawiła powiedział: Bardzo dziękuję Panu Josefowi Benešowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Członkom Rady za zaufanie i powierzenie mi funkcji Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar zarządzania aktywami. Cieszę się na właśnie taki – wymagający i pełen wyzwań – kolejny etap mojej zawodowej drogi w Grupie Generali. Uważam, że sukces można osiągnąć tylko dzięki odpowiednim ludziom, którzy tworzą drużynę. Na pewno takim zespołem są zarządzający aktywami w Generali Investments TFI - kompetentni, profesjonalni i doświadczeni. Wierzę, że razem jesteśmy gotowi podjąć wszelkie wyzwania, aby jak najlepiej pomnażać aktywa powierzone nam przez naszych klientów”.

Krzysztof  Zawiła z Grupą Generali związany jest od listopada 2007 roku. Początkowo jako zarządzający aktywami i kierownik Departamentu Inwestycyjnego w Generali T.U. i Generali Życie T.U. W lutym 2013 r. objął funkcję Dyrektora Departamentu Inwestycji Generali PTE i osoby zarządzającej funduszami Generali OFE i DFE. Od września 2013 r. pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie funduszami. Na rynku kapitałowym od 1994 roku. Karierę zawodową rozpoczął w DM Penetrator (obecnie DM Trigon), gdzie pełnił funkcję maklera, analityka i zarządzającego aktywami. W latach 1999-2007 zarządzał aktywami w Aegon PTE. Krzysztof Zawiła jest absolwentem Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Informatyka. Posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego.