Listopad na rynkach – co działo się w ostatnim czasie?

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2022-12-02 / autorzy: Krzysztof Zając
  • Black Friday w USA: klienci chętnie wydają, ale często kupują na kredyt
  • Wzrost zakażeń COVID-19 w Chinach: zacieśnienie polityki „zero covid” wywołuje protesty
  • GPW: polski rynek zaczyna poprawiać wyniki
  • Rynek paliwowy: rekordowe zyski PKN Orlen i nadchodząca podwyżka VAT

 

Gorączka zakupów w USA

Ze względu na Święto Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych ubiegły tydzień nie obfitował w wydarzenia rynkowe. Inwestorzy przyglądali się w tym czasie sprzedaży podczas Black Friday w USA. Według szacunków Adobe Analitycs konsumenci dokonali zakupów online za ponad 9 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 2,3% r/r. Wiele osób decydowało się na transakcje w systemie „buy now, pay later”. Sprzedaż z wykorzystaniem tej metody odroczonej płatności wzrosła o 78% w ujęciu tygodniowym. Wyraźnie widzimy więc, że konsumenci są skłonni wydawać, ale często są to zakupy kredytowane, co potwierdzają również dane dotyczące zadłużenia na kartach kredytowych, gdzie obserwujemy widoczne wzrosty w tym roku.

Protesty w Chinach

W ostatnich dniach w Chinach miały miejsce protesty przeciwko ponownemu zaostrzeniu polityki „zero covid”. Władze Państwa Środka zadecydowały o zaostrzeniu restrykcji w związku z wyraźnym wzrostem liczby przypadków COVID-19 w kraju. Pierwotną reakcją rynku na te wydarzenia były mocne spadki na chińskiej giełdzie. Protesty nie pozostały bez echa. Sytuacja w Chinach jest uważnie obserwowana przez rynki, ponieważ istnieje realne zagrożenie ponownego zaburzenia łańcuchów dostaw.

Ocieplenie sentymentu na rynkach wschodzących

Od publikacji niższych od oczekiwań danych CPI w Stanach Zjednoczonych i wynikającego z tego osłabienia dolara obserwujemy ocieplenie sentymentu do rynków wschodzących, w tym również do polskiego rynku. W tych warunkach polska giełda od połowy października zaczęła poprawiać swoje wyniki względem rynków core’owych, indeks WIG wzrósł od październikowego dołka o ok. 23%. We wtorek Morgan Stanley podał informację, że w niektórych portfelach w przyszłym roku będą przeważać polskie papiery, co jest kolejnym dowodem na poprawę nastrojów w regionie.

Jeżeli chodzi o rynki obligacji, to one również w listopadzie były bardzo mocne. Stopy zwrotu funduszy obligacji niemalże dorównują w tym miesiącu stopom zwrotu z funduszy akcji, a te są stosunkowo wysokie.

Sytuacja na rynku paliw

W zeszłym tygodniu poznaliśmy dane o sprzedaży detalicznej w Polsce za październik. Odczyt na poziomie 0,7% r/r był nieco gorszy od oczekiwań. Ciekawostką w odczycie jest sytuacja na rynku paliw. W kategorii Paliwa stałe, ciekłe i gazowe nominalnie sprzedaż wzrosła o 20% r/r, ale realnie spadła o 20%. Jest to głównie pokłosiem relatywnie ciepłego października, dzięki czemu ograniczono zużycie gazu i węgla w celach grzewczych.

We wtorek wyniki za III kwartał br. opublikował PKN Orlen. Spółka odnotowała 11,7 miliarda zysku EBITDA (9,4 mld zł bez zysku EBITDA przejętego Lotosu). Dla porównania przed wojną w Ukrainie PKN w całym 2019 roku uzyskał 9 mld złotych. Zyski PKN Orlen są rekordowe m.in. z powodu wysokich marż rafineryjnych, głównie na dieslu, co z kolei spowodowane jest brakami na rynku paliwowym.

W weekend pojawiła się informacja o projekcie rządowym, który zakłada zamrożenie cen gazu dla gospodarstw domowych w 2023 roku. Koszty tej regulacji, szacowane na około 30 mld złotych, mieliby ponieść wytwórcy gazu w Polsce, czyli głównie PKN Orlen.  Po uwzględnieniu systemu rekompensat ze Skarbu Państwa w kwocie kilku mld złotych, analitycy szacują negatywny wpływ na wyniki PKN Orlen w 2023 roku na ok. 20 mld złotych, choć ostateczna kwota będzie zależała od kształtowania się rynkowych cen gazu.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.

Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali investments.pl.