Obligacje – Polska i świat

      
    
termometr inwestycyjny
Aktualności / 2021-03-15 / autorzy: Kosma Wolffgram
  • Wznosząca ścieżka inflacji w Polsce i na świecie
  • Polskie obligacje relatywnie silne
  • RPP pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie (3 marca)

 

Rentowność obligacji na świecie

Joe Biden podpisał ustawę uruchamiającą pakiet stymulacyjny w wysokości 1.9bln USD. Dodatkowo pojawienie się, wyższej niż oczekiwana, inflacji na świecie przekłada się na działania inwestorów. Rentowności na rynkach bazowych rosną.

Rentowności dziesięcioletnich obligacji amerykańskich w przeciągu ostatniego miesiąca mocno wzrosły z poziomu 1,25%(16.02) do 1,60%(12.03).

Rentowność dziesięcioletnich niemieckich obligacji w tym samym czasie wzrosła z poziomu -0,38% (16.02) do -0,31% (12.03), po drodze przekraczając poziom -0,23% (26.02).

W wyniku deklaracji EBC o przyspieszeniu skupu aktywów, spread pomiędzy niemieckimi a amerykańskimi obligacjami wzrósł do najwyższych poziomów w okresie ostatniego roku.

Sytuacja polskich obligacji

Polskie obligacje w tym samym okresie zachowywały się relatywnie dobrze – nasze dziesięciolatki wzrosły z poziomu 1,35% (16.02) do 1,54% (12.03), a spread do 10 letnich niemieckich obligacji rozszerzył się z 1,7% do 1,85%.

W marcowej projekcji inflacji NBP prognozuje, że roczne tempo wzrostu PKB w 2021 r., z 50-procentowym prawdopodobieństwem, znajdzie się w przedziale 2,6-5,3%. Natomiast prognoza wskaźnika CPI (z 50-procentowym prawdopodobieństwem) w roku 2021 znajdzie się w przedziale 2,7-3,6%. Jednocześnie według danych Eurostatu zharmonizowana stopa bezrobocia w Polsce wyniosła do 3,1% za styczeń - najniżej w całej Europie. Potwierdza to łagodne przechodzenie polskiej gospodarki przez kryzys wywołany pandemią. Polska także nadal znajduję się w czołówce krajów europejskich wykonujących najwięcej szczepień, jednak pojawienie się trzeciej fali zachorowań spowoduje opóźnienia w rozluźnianiu obostrzeń.

Pomimo relatywnie dobrej sytuacji w Polskiej gospodarce, nasze obligacje pozostają zakładnikami rynków bazowych i obecnej zmienności oraz niepewności na świecie.