Ogłoszenie o zmianie Regulaminu PPK Generali Horyzont SFIO

      
    
Ogłoszenie o zmianie Regulaminu PPK Generali Horyzont SFIO
Ogłoszenia / 2020-11-30 / autorzy: Generali Investments

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach Regulaminu Pracowniczego Planu Kapitałowego Generali Horyzont SFIO.

Zmiany obejmują:

  • § 1 ust. 3 Regulaminu – w zakresie dodania Subfunduszu Generali Horyzont 2065;
  • Załącznik nr 1 Regulaminu – w zakresie dodania opisu warunków gromadzenia środków i zarzadzania nimi przez Generali Horyzont 2065.

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzą w życie 01.01.2021r.