Generali Investments TFI proponuje rabat online

      
    
Generali Investments TFI proponuje rabat online
Ogłoszenia / 2020-10-12 / autorzy: Generali Investments

Od 12 października 2020 rusza nowa oferta promocyjna Generali Investments TFI.

Klienci, którzy zdecydują się na zainwestowanie pieniędzy online bezpośrednio w TFI na minimum 6 miesięcy, będą mogli odebrać na koniec okresu promocyjnego zwrot nawet 40% opłaty za zarządzanie od wymaganej regulaminem kwoty wpłaty.

„Chcemy w ten sposób zachęcić klientów do bezpośredniego inwestowania online. Jest to forma zyskująca coraz większą popularność. Nasi klienci cenią sobie szczególnie kontakty przez Wirtualny Oddział, który daje pełen komfort kontaktu osobistego z pracownikiem Generali Investments TFI bez konieczności wizyty w punkcie obsługi klienta. Jest to rozwiązanie, które nie tylko pomaga oszczędzać czas, ale  i zapewnia pełne bezpieczeństwo w obecnych warunkach” – mówi Kazimierz Fedak, Członek Zarządu Generali Investments TFI odpowiedzialny za obszar sprzedaży, marketingu i rozwoju produktów.

Z promocji mogą skorzystać klienci indywidualni. Minimalna kwota inwestycji to 50 000 złotych. Regulamin przewiduje też możliwość zainwestowania 250 000 złotych lub 500 000 złotych na warunkach promocyjnych.

Wysokość rabatu, który będą mogli odebrać klienci po okresie promocyjnym zależy od kwoty inwestycji  oraz od typu wybranego funduszu. Im wyższa opłata za zarządzanie, tym większa kwota rabatu, więc największe zniżki będą mogli uzyskać inwestujący w rozwiązania akcyjne.

Promocją objęte są wszystkie ogólnodostępne fundusze FIO i SFIO w ofercie TFI. Nie obejmuje ona rozwiązań typu „white label”, czyli funduszy SGB Bankowy i SGB Dłużny przeznaczonych dla bankowości spółdzielczej.

 

Szczegóły promocji umieszczone są na dedykowanej stronie promocji funduszonline.pl oraz w regulaminie.

 

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A., które działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.

Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. W przypadku wpłaty na rejestr kwoty wyższej od Wymaganej kwoty, nagroda ustalana jest do wysokości Wymaganej kwoty. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, informacje dla Klienta AFI tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.