Przegląd tygodnia – 26.04.2021

      
    
Przegląd tygodnia Generali Investments
Aktualności / 2021-04-26 / autorzy: Piotr Minkina

W tym tygodniu

1. Polska – produkcja przemysłowa
W marcu, w stosunku do ujęcia rocznego, wzrost produkcji przemysłowej znacznie przebił oczekiwania. Dynamika wyniosła 18,9% (vs. oczekiwane 13,1%). Największy wzrost odnotowały dobra konsumpcyjne trwałe (+52,1%).

2. Polska – tempo sprzedaży detalicznej
Wzrost sprzedaży detalicznej zaskoczył pozytywnie. W marcu, w stosunku do ujęcia rocznego, sprzedaż urosła o 17,1% (oczekiwania na poziomie 12,5%). W przypadku danych miesięcznych, w drugim kwartale w ujęciu r/r, bardzo ważną rolę będą odgrywać efekty bazowe – to znaczy niska baza związana z zamrożeniem wielu dziedzin gospodarki w tym okresie w 2020 r.

3. Polska – dynamika cen producentów
Ceny produkcji sprzedanej w przemyśle wzrosły w marcu, w stosunku do ujęcia rocznego, o 3,9% (oczekiwania na poziomie 3,6%. Z poziomu 2,0% do 2,2% zrewidowano również wskaźnik za marzec. W ujęciu sektorowym, ceny najbardziej wzrosły w górnictwie i wydobyciu (o 23,3%).

4. Polska – dynamiczny wzrost wynagrodzeń
W ujęciu r/r, w marcu wynagrodzenia wzrosły więcej niż oczekiwał rynek (8% vs. 5,3%). Zaskoczeniem był również wzrost miesięczny (6,5% vs. oczekiwane 4,0%).

5. USA – propozycja znacznej podwyżki podatków
Prezydent Biden ma zaproponować prawie podwójny wzrost podatku od zysków kapitałowych dla zamożnych obywateli – z poziomu 20% do 39,6%. Oznacza to, że podatki federalne dla osób zarabiających powyżej 1 mln USD mogą wynieść ponad 40%.

6. USA – sprzedaż domów
Sprzedaż domów w marcu na rynku wtórnym jest nieco gorsza od oczekiwań, co jednak zostało zrównoważone rewizją w górę danych za luty. Pozytywnie zaskoczyła sprzedaż nowych domów rosnąc o 20,7% w stosunku do marca. Zrewidowano w górę również dane za luty.

7. EBC – stopy bez zmian
EBC pozostawił stopy procentowe bez zmian. Wg ECB inflacja w strefie euro ma charakter konsumencki a niewynikający z kursu walutowego. Badanie prognoz profesjonalistów wskazało na podwyższenie oczekiwań inflacyjnych w 2021 r. o 0,7 p.p., natomiast prognozy na lata 2022 i 2023 pozostały bez zmian.

8. Niemcy – ceny producentów w górę
W Niemczech, podobnie jak w innych najważniejszych światowych gospodarkach, przyśpiesza wzrost cen producentów. W marcu PPI wzrosło o 3,7% (oczekiwania na poziomie 3,3%).

9. Japonia – produkcja przemysłowa w dół
W ujęciu rok do roku produkcja przemysłowa Japonii w lutym spadła o 2,0%. W ujęciu miesięcznym spadek wyniósł 1,3%. Dane dotyczące eksportu (+16,1% vs oczekiwane 11,4%) pozwalają oczekiwać bardziej optymistycznych wyników za marzec.

10. Japonia – deflacja
Tempo inflacji w Japonii pozostaje w lekko negatywnym terytorium. Odczyt na poziomie -0,2% był zgodny z oczekiwaniami.

 

Wykres tygodnia

Polska – ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury

Polska – ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury

Źródło: GUS, opracowanie własne, dane na dzień 22.04.2021

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury nie pokazuje jeszcze szerokiej koniunktury w całej gospodarce, chociaż znajduje się już blisko poziomu 100 pkt. Sektor przetwórstwa przemysłowego oraz budownictwa funkcjonuje już w strefie koniunktury. Regularnie poprawia się sytuacja w handlu detalicznym oraz usługach. Wraz z ustępującą pandemią wskaźniki powinny ulegać poprawie.

 

Na radarze

  • Polska – szybka prognoza inflacji w kwietniu, stopa bezrobocia w marcu.
  • USA – sentyment, decyzja FED, PKB za 1 kwartał 2021, dynamika dochodów, dynamika wydatków konsumpcyjnych.
  • Strefa Euro – wstępne PMI, prognoza tempa inflacji w kwietniu, PKB za 1 kwartał 2021 r.
  • Niemcy – IFO, prognoza tempa inflacji w kwietniu, prognoza PKB za 1 kwartał 2021 r.
  • Japonia – posiedzenie banku centralnego, stopa bezrobocia.

 

Najważniejsze wskaźniki makro

Źródło: Bloomberg. GUS, opracowanie własne