Szereg wydarzeń na rynkach

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2023-05-12 / autorzy: Adam Woźny
  • FED „przemówił”
  • Trwa sezon wyników spółek w USA
  • AI/sztuczna Inteligencja/ChatGPT

Pogoda za oknem coraz częściej przypomina o nadchodzącym sezonie wakacyjnym, w Wielkiej Brytanii odbyła się pierwsza od 70 lat koronacja Króla i Królowej, wystartowały matury. Można tak jeszcze długo wyliczać. Na parkietach rynków amerykańskich w ostatnim czasie też nie brakuje „atrakcji”.

Na początku maja poznaliśmy decyzje odnośnie do stóp procentowych za oceanem, gdzie po spotkaniu FOMC (The Federal Open Market Committee) gremium podniosło je do przedziału 5.0%-5,25%, co ciężko nazwać wielkim zaskoczeniem dla rynków. Zarówno z oświadczenia dotyczącego polityki, jak i wypowiedzi przewodniczącego Powella można odczytać, że aktualnie decydującymi kwestiami dotyczącymi przyszłych poziomów stóp procentowych będą bieżące dane o inflacji, kondycji rynku pracy i ogólnie pojętym stanie gospodarki. Ostatnie dane z gospodarki amerykańskiej w wielu elementach można odczytać jako mieszane, aczkolwiek pewien ogólny obraz stabilności całej gospodarki można ocenić pozytywnie.

Sezon wyników na rynku amerykańskim w pełni, co spowodowało wzrost zmienności części spółek. To z pewnością przełoży się na pojawienie się ciekawych okazji inwestycyjnych na kolejne kwartały. Aktualnie około 75% spółek z indeksu S&P500 zaraportowało wyniki finansowe. Liczba pozytywnych zaskoczeń i zaraportowanych wyników, które przerosły oczekiwania jest na całkiem wysokim poziomie, patrząc na historię ostatnich kilku kwartałów. Z pewnością wciąż jest za wcześnie, aby ogłosić sukces, ale i tak jest to sytuacja warta uwagi ze strony inwestorów na rynku amerykańskim.

Pojęcia takie jak AI (Artificial Intelligence), sztuczna inteligencja, czy ChatGPT coraz częściej pojawiają się w komentarzach spółek, co już nikogo nie zaskakuje. Oczywiście bardzo często pojawia się kontekst dotyczący tego, jak użycie AI czy wprowadzenie tej technologii poprawi istniejący już produkt lub usługę danej firmy. Jako jeden z przykładów można wskazać komentarze na prezentacji wynikowej firmy Microsoft. Co ciekawe, warto też w tym gąszczu pozytywnych informacji dostrzec komentarze niektórych zarządów spółek, mówiące, że to właśnie AI lub problemy implementacyjne powodują dziś na przykład trudności ze wzrostem przychodów. A skoro już pojawiają się głosy „narzekające” na rozwijającą się w szybkim tempie sztuczną inteligencję, to wygląda na to, że obserwujemy piękny przykład tego, z jak silnym narzędziem, bądź trendem, mamy do czynienia.

Czy „Sell in May & go away…” będzie tym, co będziemy powtarzać przynajmniej przez kolejne kilka miesięcy? Czas z pewnością pokaże, czy w tym roku będziemy mieli do czynienia z „legendarną” słabością rynków akcji w okresie wakacyjnym. To co skłania do umiarkowanego optymizmu, to z pewnością zarówno aktualny sezon wyników spółek, jak i ich komentarze dotyczące przyszłości, ale również sytuacja gospodarki amerykańskiej oraz niezła kondycja konsumenta w części obszarów.

 

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.