Wiosna na rynkach akcyjnych

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2021-05-10 / autorzy: Maciej Kik
  • Kwiecień pozwolił inwestorom na odrobienie strat z poprzednich tygodni
  • Bardzo dobrze zaczął się sezon publikowania wyników spółek za pierwszy kwartał 2021
  • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie kredytów frankowych został pozytywnie odebrany przez rynki

W kwietniu rynki finansowe pozwoliły inwestorom odrabiać straty z poprzednich tygodni. Obawy o rosnącą inflację zostały przykryte przez bardzo dobre informacje z pola walki z pandemią. Trzecia fala w większości krajów została opanowana, a liczba zachorowań spada. W ślad za zwiększonymi dostawami szczepionek bardzo wyraźnie przyspieszyły szczepienia, co szczególnie widoczne jest w Europie. Wszystko to pozwoliło na stopniowe znoszenie restrykcji i odblokowywanie największych zachodnich gospodarek. Czarnym łabędziem może jednak okazać się tragiczna sytuacja w Indiach i niekontrolowany rozwój tamtejszej mutacji wirusa.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podnosi prognozy dla światowego PKB

Na bardzo dobre zachowanie indeksów i wyznaczenie nowych szczytów hossy (S&P500 +5,2% w kwietniu, Nasdaq +5,4%) wpływ miały również świetne wyniki spółek z USA za pierwszy kwartał 2021 roku. Blisko 90% spółek, które do tej pory zaraportowały, przebiło wynikami oczekiwania analityków. W kwietniu prezydent Biden przedstawił plan kolejnych programów pomocowych o wartości ok. 4 mld USD, które miałyby być sfinansowane poprzez podniesienie podatków (m.in. podatku od zysków kapitałowych i CIT), co wywołało pewne zamieszanie i chwilową przecenę akcji. Europejskie indeksy akcyjne podążały w kierunku wyznaczonym przez amerykańskich odpowiedników, choć wzrosty nie były już tak spektakularne. Bardzo dobre odczyty makro i możliwe szybkie odmrażanie gospodarek skłania wielu analityków do podnoszenia prognoz wzrostu PKB na 2021 rok. MFW podniósł prognozy dla światowego wzrostu PKB do 6% w 2021 i 4,4% na przyszły rok, czyli wzrosły o odpowiednio 0,5 i 0,2 w stosunku do oczekiwań ze stycznia. Według tych analiz gospodarka USA ma w tym roku wzrosnąć o 6,4%, co potwierdzają wstępne dane za pierwszy kwartał 2021 (zanualizowany wzrost PKB o 6,4%). Znacznie słabiej w kwietniu zachowywały się indeksy krajów rozwijających się, chiński Hang Seng wzrósł zaledwie o 1,2%.

Źróło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień 07.05.2021.

 

Dobre dane z Polski

W Polsce nastroje również były bardzo dobre. Wciąż najlepiej zachowywały się spółki małe (SWIG80 +6,58%), ale tym razem również blue chipy wyraźnie podrożały (WIG20 +5,1%). Na taki obraz rynku wpływ miały podobne czynniki jak globalnie: spadająca liczba zakażeń Covid-19, przyspieszające szczepienia i długo oczekiwane rozpoczęcie odmrażania gospodarki. Dane płynące z realnej gospodarki napawają optymizmem, w wyśmienitej kondycji znajduje się sektor przemysłowy, a produkcja przemysłowa wzrosła w marcu o 18,9% rok do roku, wyraźnie przebijając oczekiwania. Konsument również pokazał siłę, ponieważ sprzedaż detaliczna wzrosła o 15,2% rok do roku. Potwierdza to tezę o odroczonym na czas lockdownów popycie. Wszystkie te dane znajdują również potwierdzenie w bardzo dobrych wynikach za pierwszy kwartał 2021 roku, gdzie widać trend znacznej poprawy chociażby w sektorze bankowym czy spółkach przemysłowych.

Rynki pozytywnie reagują na orzeczenie TSUE

Pod koniec kwietnia Trybunał Sprawiedliwości UE opublikował długo oczekiwany werdykt dotyczący wątpliwości prawnych związanych ze sprawą kredytów frankowych w Polsce. Sam wyrok nie wniósł nic nowego i stwierdził, że sprawy powinny być analizowane przez lokalne sądy. Rynki finansowe odebrały wyrok pozytywnie, ponieważ nie zmaterializowały się ryzyka i utrzymane zostało status quo (najbardziej prawdopodobny scenariusz ugodowy). W połączeniu z bardzo dobrymi wynikami za pierwszy kwartał 2021 roku dało to paliwo do silnych wzrostów całego sektora (WIGBanki +8,06%). Jednak najsilniejszym sektorem w kwietniu okazały się spółki energetyczne. Wpłynęły na to informacje o kształcie potencjalnej transformacji energetycznej (WIGEnergia +32,2%).

Źróło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień 07.05.2021.