Promocje: "UniLokata Plus dopłata" oraz "Unilokata PLUS 1% więcej" - prawomocna DECYZJA UOKiK

Podstawowe pojęcia - N

  • Nabycie - zakup jednostek uczestnictwa wybranego subfunduszu. Jeśli jest to pierwsza wpłata, otwierany jest rejestr, na którym będą zapisywane wszystkie przyszłe transakcje na jednostkach danego subfunduszu.