Promocje: "UniLokata Plus dopłata" oraz "Unilokata PLUS 1% więcej" - prawomocna DECYZJA UOKiK

Podstawowe pojęcia - U

  • Uczestnik - Inwestor, osoba, będąca właścicielem jednostek uczestnictwa Funduszu.