Podstawowe pojęcia - W

  • Wierzytelność - uprawnienie osoby prawnej lub fizycznej do otrzymania od dłużnika świadczenia pieniężnego lub rzeczowego.
  • Współczynnik Sharpe'a - współczynnik ryzyka; pokazuje, jak opłacalne jest ryzyko, jakie ponosi fundusz w stosunku do bezpiecznych inwestycji (np. obligacji rządowych). Im wyższy poziom współczynnika Sharpe’a, tym przy niższym nakładzie ryzyka w stosunku do bezpiecznych inwestycji został osiągnięty wynik funduszu.