Podstawowe pojęcia - C

  • Cel inwestycyjny - osiągnięcie, założonych w statucie danego funduszu, dochodów.