Wyniki wyszukiwania

Czy mogę zarządzać swoimi środkami w PPE? Zgodnie z ustawą o PPE wszelkie zmiany w ramach programu PPE muszą być zgłaszane poprzez pracodawcę, np. aktualizacja danych osobowych, zmiana wysokości składki dodatkowej itp. https://generali-investments.pl/contents/pl/banki-spoldzielcze/faq/ppe#question_5261
Kiedy następuje zmiana alokacji w przypadku wybrania portfela modelowego life-cycle? Zmiana alokacji portfela modelowego ze względu na wiek pracownika następuje od początku roku kalendarzowego po roku, w którym uczestnik PPE osiągnął wiek kwalifikujący do kolejnego przedziału alokacji wpłaty. https://generali-investments.pl/contents/pl/banki-spoldzielcze/faq/ppe#question_5264