Wyniki wyszukiwania

Zmiana nazwy Generali Investments TFI S.A. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego jako nowa nazwa Union Investment TFI S.A. Zmiana ta jest konsekwencją transakcji zawartej 18 czerwca 2019 pomiędzy Grupą Generali a Union Asset Management Holding AG. https://generali-investments.pl/contents/pl/banki-spoldzielcze/unioninvestment-generali
Zmiana zakresu subskrypcji Bądź na bieżąco w tematach finansowych i sprawdź co pozwoli zarobić w najbliższym czasie! Dzięki publikacjom przygotowanym przez specjalistów Generali Investments. https://generali-investments.pl/contents/pl/banki-spoldzielcze/zmiana-zakresu-subskrypcji