Autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych

1 kwietnia 2023 roku miał miejsce pierwszy autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Kolejny odbędzie się w 2027 roku. Autozapis to proces, w którym każdy pracownik między 18. a 55. rokiem życia zostaje automatycznie zapisany przez swojego pracodawcę do PPK.

Automatyczne wznowienie dotyczy wszystkich pracowników z aktywną rezygnacją. Nie obejmie osób, które nie zostały wcześniej zgłoszone do programu (brak zawartej umowy o prowadzenie PPK). Za zgłoszenie tych osób do PPK odpowiada pracodawca.