Jak odblokować rejestr?

Informacja dla osób, które do 1 grudnia 2016 r. nie złożyły oświadczenia FATCA i ich rejestry zostały zablokowane.
 
Jeżeli reprezentujecie Państwo instytucję, prosimy przejść TUTAJ. 
 
Ponieważ do 1 grudnia 2016 r. nie otrzymaliśmy od Państwa oświadczenia FATCA, Państwa rejestry założone w naszym Towarzystwie pomiędzy 1.07.2014 r. a 1.12.2015 r. zostały zablokowane.[1]
 
Nie mogą Państwo korzystać ze środków zgromadzonych na tych rejestrach, tzn. zlecać transakcji ich odkupienia, konwersji i zamiany. 
 
Blokada będzie aktywna do czasu złożenia przez Państwa oświadczenia. Prosimy o złożenie oświadczenia niezwłocznie. 
 
Jak złożyć oświadczenie FATCA:
 
Proszę

  • wejść na stronę https://fatca.generali-investments.pl/ i wpisać imię, nazwisko oraz numer PESEL lub datę urodzenia w formacie DD.MM.RRR,
  • zaznaczyć jedną z dwóch odpowiedzi i zatwierdzić ją klikając przycisk „wyślij”. 

 
Jeśli na pytanie o status podatnika USA odpowiedzą Państwo pozytywnie, niezbędne będzie uzupełnienie numeru identyfikacji podatkowej TIN (Taxpayer Identification Number).
 
Rejestry odblokujemy w ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym otrzymamy Państwa oświadczenie FATCA. 
 
Szczegóły dotyczące FATCA znajdą Państwo TUTAJ
 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów z wypełnieniem dokumentów, prosimy o kontakt telefoniczny: 801 144 144 lub (+48) 22 449 03 33, od poniedziałku do piątku między 8.00 a 18.00 albo e-mailowy: fatca@generali-investments.pl
 
 
[1]Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. 2015 poz. 1712).