Jak złożyć oświadczenie FATCA / CRS?

Poniżej znajdą Państwo informacje, jak złożyć oświadczenie:

  • należy wypełnić i podpisać formularz, który znajdą Państwo poniżej,
  • następnie wypełnione i podpisane oświadczenie odesłać na adres:

ProService Finteco Sp. z o.o., 
ul. Konstruktorska 12A,
02-673 Warszawa,
z dopiskiem: FATCA Generali Investments TFI


Co zawiera oświadczenie o statusie FATCA / CRS?

Oświadczenie zawiera odpowiedź na pytanie o status rezydencji podatkowej USA (FATCA) oraz o posiadane rezydencje podatkowe inne niż Polska i USA (CRS).
Jeżeli oświadczenie dotyczy instytucji, należy podać również klasyfikację typu instytucji oraz – w pewnych sytuacjach – status FATCA / CRS beneficjenta rzeczywistego.

Towarzystwo może (w razie konieczności) wystąpić o dostarczenie dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia. Oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.


Jaki jest cel ustawy FATCA / CRS?

Obie ustawy mają na celu regulowanie zagadnień związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami, określenie obowiązków instytucji finansowych w zakresie wymiany informacji podatkowych oraz zasad kontroli ich wykonywania. W efekcie odpowiadają za zwiększenie spójności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów z wypełnieniem oświadczenia, prosimy o kontakt telefoniczny: 22 588 18 51, od poniedziałku do piątku między 9.00 a 17.00.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. 2015 poz. 1712, ze zm.).

Ustawa z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2017 poz. 648, ze zm.)

 

Pliki do pobrania:

Oświadczenie FATCA/CRS dla klienta indywidualnego

Oświadczenie FATCA/CRS dla klienta instytucjonalnego