Wyniki wyszukiwania

UniObligacje Aktywny z najwyższą stopą zwrotu w 2017 r. w grupie polskich funduszy dłużnych UniObligacje Aktywny z oferty Union Investment TFI jest najlepszym polskim funduszem dłużnym według dzienników Puls Biznesu i Parkiet. W ubiegłym roku subfundusz zyskał 5,4% – to ok. 1 punktu procentowego więcej niż większość konkurencyjnych funduszy tego typu. https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/uniobligacje-aktywny-z-najwyzsza-stopa-zwrotu-w-2017-r-w-grupie-polskich-funduszy-dluznych

Opublikowany: 09.01.2018