Wyniki wyszukiwania

W jaki sposób mogę zadbać o bezpieczeństwo danych do logowania? Po podpisaniu umowy o korzystanie z serwisu transakcyjnego w placówce sprzedaży na Twój adres korespondencyjny zostanie wysłana koperta z danymi do logowania - identyfikatorem i hasłem. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/faq/inwestowanie-przez-internet#question_140
Co to jest Serwis Transakcyjny? Serwis Transakcyjny to system umożliwiający uzyskiwanie informacji o jednostkach posiadanych subfunduszy oraz składanie Zleceń i Dyspozycji za pomocą Internetu. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/faq/inwestowanie-przez-internet#question_100
Czy mogę zarządzać swoimi środkami w PPE? Zgodnie z ustawą o PPE wszelkie zmiany w ramach programu PPE muszą być zgłaszane poprzez pracodawcę, np. aktualizacja danych osobowych, zmiana wysokości składki dodatkowej itp. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/faq/ppe#question_5261