Wyniki wyszukiwania

Co to jest Serwis Transakcyjny? Serwis Transakcyjny to system umożliwiający uzyskiwanie informacji o jednostkach posiadanych subfunduszy oraz składanie Zleceń i Dyspozycji za pomocą Internetu. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/faq/inwestowanie-przez-internet#question_100
Kiedy pojawia się wycena? Wycena aktywów subfunduszy za bieżący Dzień Wyceny (D) jest dokonywana i publikowana w następnym Dniu (D+1), w oparciu o kursy zamknięcia rynków z Dnia Wyceny (D). https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/faq/pytania-ogolne#question_84