Podstawowe pojęcia - E

  • Emitent - instytucja, która emituje (czyli wypuszcza) papiery wartościowe.