Podstawowe pojęcia - H

  • Horyzont inwestycyjny - okres, w jakim chcemy inwestować.
  • Hossa - długotrwała zwyżka kursów papierów wartościowych podnosząca w istotny sposób wycenę poszczególnych walorów, jak i całego rynku.