Podstawowe pojęcia - U

  • Uczestnik - Inwestor, osoba, będąca właścicielem jednostek uczestnictwa Funduszu.