Informacja o zmianie KID dla subfunduszy Generali Horyzont SFIO

      
    
Informacja o zmianie KID dla subfunduszy Generali Horyzont SFIO
Ogłoszenia / 2023-11-09 / autorzy: Generali Investments

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 09 listopada 2023 roku aktualizacji Dokumentów zawierających kluczowe informacje dla wszystkich subfunduszy wydzielonych w ramach Generali Horyzont Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

Towarzystwo informuje, że aktualizacją zostały objęte następujące sekcje Dokumentu zawierającego kluczowe informacje:

  • „Co to za produkt?”,
  • „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?”,
  • „Co się stanie, jeśli Generali Investments TFI S.A. nie ma możliwości wypłaty?”

Tekst jednolity Dokumentów zawierających kluczowe informacje dla ww. subfunduszy znajduje się na stronie internetowej  https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty/kid.