Przegląd sytuacji na światowych rynkach

      
    
Przegląd sytuacji na światowych rynkach
Aktualności / 2022-12-29 / autorzy: Marek Straszak
  • Rajdu Świętego Mikołaja nie było
  • Jerome Powell zapowiedział wyższe stopy procentowe na dłużej
  • Polski rząd ogłosił nowy program mieszkaniowy

 

Mikołaj nie odwiedził giełdy

Rajd Świętego Mikołaja w tym roku nie wystąpił, zwłaszcza na rynkach rozwiniętych. Słabe zachowanie indeksów akcyjnych może dyskontować przyszłoroczne spowolnienie gospodarcze, ale może być także budowaniem bazy pod lepsze wyniki inwestycyjne w następnym roku. Na tym tle polski pakiet zachowywał się dobrze, utrzymując poziomy sprzed miesiąca.  

W ostatnich dniach rynki negatywnie zareagowały na informację od japońskiego banku centralnego (Bank of Japan, BoJ). Pomimo że nominalna stopa procentowa została utrzymana na tym samym poziomie, to realnie miała miejsce podwyżka, ponieważ BoJ przesunął granicę kontroli krzywej rentowności obligacji japońskich do 0,5% z 0,25%. Negatywne reakcje obserwowaliśmy głównie w przypadku giełd azjatyckich. Skutki decyzji BoJ odczuły także japońskie obligacje dziesięcioletnie, których rentowność bardzo szybko osiągnęła poziom 0,41%.

Negatywny sentyment pogłębiła konferencja Jerome’a Powella, prezesa banku centralnego USA (FED). Powiedział on, że prawdopodobnie wyższe stopy procentowe zostaną z nami dłużej niż wszyscy się spodziewają. Takie działanie można rozumieć jako próbę wpłynięcia na oczekiwania inflacyjne. FED chce uniknąć błędów z lat 70., kiedy to szybka obniżka stóp procentowych poskutkowała dekadą wysokiej inflacji.

Spokój na polskim rynku

W Polsce ostatnie dni nie obfitowały w wydarzenia rynkowe. Zakończył się sezon wyników. Ponad połowa spółek zaprezentowała wyniki za 3. kwartał 2022 lepsze od konsensusu. Napływające z rynku informacje wskazują, że grudzień i listopad były słabsze, jeśli chodzi o konsumpcję, zwłaszcza ubrań.

Sektorem, który ostatnio wyróżnia się na plus, jest sektor deweloperski. W poprzedni weekend pojawił się kolejny wspierający go impuls – zapowiedź nowego programu mieszkaniowego. Zgodnie z jego założeniami osoby do 45 r. ż. mogłyby uzyskać kredyt hipoteczny na swoją pierwszą nieruchomość z oprocentowaniem przez pierwsze 10 lat w wysokości 2% + marża banku. W porównaniu do dzisiejszego otoczenia stóp procentowych jest to bardzo korzystne.

Rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich zatrzymały się na poziomie 6,60% - 6,70%. Jeśli chodzi o obligacje zmiennokuponowe (WZ), to w ostatnim czasie również osiągały bardzo dobre wyniki. Ta sytuacja sprzyjała portfelom opartym na obligacjach i instrumentach rynku pieniężnego.

Perspektywy dla surowców

Pozytywne nastawienie do złota spowodowane jest kilkoma czynnikami. Perspektywy wyhamowania wzrostu stóp procentowych i osłabienia dolara wspierają ten surowiec. Oczekiwane spowolnienie gospodarcze w połączeniu z wysoką inflacją tworzą otoczenie stagflacyjne, które zazwyczaj było okresem kiedy złoto notowało najwyższe stopy zwrotu. Pozytywnie na żółty kruszec wpływa także coraz większe zadłużenie krajów. Po pandemii rządy realizowały programy fiskalne i antyinflacyjne, które miały odciążyć społeczeństwo, ale jednocześnie wymagały wzrostu zadłużenia. Jednocześnie wzrosło oprocentowanie tego długu, co dodatkowo utrudnia jego obsługę. Z tego powodu banki centralne decydują się na zakup złota, aby wzmocnić walutę i uwiarygodnić swoje bilanse w oczach inwestorów.

W przypadku surowców innych niż złoto dużą rolę odgrywa sytuacja w Chinach. Jeżeli Państwo Środka zdecyduje się na złagodzenie polityki „zero covid”, to ropa naftowa, metale przemysłowe i metale szlachetne powinny osiągać lepsze wyniki.

Nastawienie do surowców agrarnych jest natomiast nieco mniej pozytywne. Ich bardzo duża podaż może sprawić, że ceny albo nie będą rosnąć, albo nawet będą delikatnie spadały.

Na kondycję surowców energetycznych pozytywnie wpłynąć powinno embargo na ropę naftową z Rosji. Rosja ma ograniczoną możliwość eksportu większej ilości ropy poprzez infrastrukturę w innych kierunkach niż do Europy. W efekcie globalna podaż tego surowca może spaść, a jego ceny wzrosnąć.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.

Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali investments.pl.