Kadra

    
    
Zespół Zarządzania Funduszami Akcji
    
Ryszard Rusak Dyrektor Inwestycyjny ds. Akcji

Ukończył Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 123.

Przygodę z giełdą zaczął w 1993 roku od inwestycji w akcje kilku dostępnych wtedy spółek. Pierwszą pracę związaną z rynkiem kapitałowym podjął podczas studiów w 1994 roku jako makler w DM Penetrator. Po kilku miesiącach przeszedł do biura maklerskiego Banku Gdańskiego. W latach 1998 - 1999 pracował w Pionie Zarządzania Aktywami domu maklerskiego BIG BG jako doradca inwestycyjny, a następnie na stanowisku dyrektora ds. inwestycyjnych.

W Generali Investment TFI od 2000 r. W 2005 r. objął stanowisko dyrektora inwestycyjnego odpowiedzialnego za fundusze akcyjne.

Zarządza:

Robert Burdach Zastępca Dyrektora Inwestycyjnego ds. Akcji

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu o specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał w latach 2003 - 2004 jako doradca finansowy, a w latach 2005 - 2006 odbył staż menedżerski w Stanach Zjednoczonych.

W czerwcu 2009 r. zdał ostatni etap egzaminu organizowanego przez CFA Society of Poland, przybliżając się do otrzymania tytułu Chartered Financial Analyst (dyplomowany analityk finansowy).

W Generali Investments TFI od 2008 r.

Zarządza:

W wolnych chwilach biega, a także gra w piłkę nożna i koszykówkę. Zamiłowany podróżnik, chętnie odwiedzający ciekawe miejsca w Europie i na świecie.

Maciej Kik Zarządzający Funduszami

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość, specjalizacja: Bankowość Inwestycyjna. W 2007 r. obronił pracę magisterką pt. Alternatywne klasy aktywów w portfelu inwestycyjnym. W toku studiów rozpoczął również drugi fakultet: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne.

Ukończył Studium dla Doradców Inwestycyjnych i Analityków Papierów Wartościowych organizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 370.

W Generali Investments TFI S.A. od 2006 r.

Zarządza:

Adam Woźny Zarządzający Funduszami

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: Informatyka i Ekonometria. Jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (nr 338). Doświadczenie na rynkach kapitałowych zdobywał w Skarbiec TFI S.A. oraz Amundi Polska TFI S.A.

W zespole zarządzających funduszami akcyjnymi Generali Investments TFI od 2017 roku.

Zarządza:

Prywatnie kibic piłki ręcznej (dawniej czynny zawodnik), fan gier komputerowych oraz miłośnik dobrej kawy – w szczególności tej parzonej metodami alternatywnymi.