Kadra

    
    
Zespół Zarządzania Funduszami Dłużnymi
    
Andrzej Czarnecki Dyrektor Inwestycyjny ds. Papierów Dłużnych

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalizacja metody ilościowe w ekonomii.

Pierwsze doświadczenia na rynku kapitałowym zdobywał na studiach, od samego początku kariery zawodowej związany z rynkiem instrumentów dłużnych i pochodnych. W sierpniu 2006 r. otrzymał licencję doradcy inwestycyjnego nr 234.

Do Generali Investments TFI dołączył w 2004 r. jako analityk rynku pieniężnego i obligacji. Od maja 2006 r. pełni funkcję zarządzającego funduszami inwestującymi w szeroko rozumiane spektrum instrumentów dłużnych – od obligacji rządowych poprzez obligacje korporacyjne aż do pochodnych instrumentów na stopę procentową.

Zarządza:

Wolny czas poświęca na swoje pasje – kolarstwo szosowe, kajakarstwo górskie oraz programowanie.

Krzysztof Izdebski Zastępca Dyrektora ds. Papierów Dłużnych

Z polskim rynkiem finansowym związany od kilkunastu lat. Posiada licencję maklerską nr 1346. Absolwent MBA na Politechnice Warszawskiej.

W 1995 roku rozpoczął współpracę z Bankiem Millennium, współtworząc politykę inwestycyjną banku w części dłużnej. W latach 1999-2001 wiedzę i umiejętności zdobywał w praskim oddziale Commerzbank, gdzie zajmował się obsługą transakcji na rynku pierwotnym i wtórnym obligacji z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Po powrocie do kraju przez siedem lat pracował w Deutsche Bank, w którym m.in. wdrażał elektroniczną platformę handlu obligacjami. Pod koniec 2008 przeszedł do PKO Bank Polski, gdzie zarządzał pozycją obligacji i bonów skarbowych.

Do Generali Investments TFI dołączył w 2011 roku, wzmacniając część dłużną zespołu zarządzania.

Zarządza:

Prywatnie miłośnik historii Polski i Europy Wschodniej oraz fan piłki nożnej.

Marek Warmuz Zastępca Dyrektora ds. Papierów Dłużnych

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość, specjalność: finanse przedsiębiorstw. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu bankowości.

Karierę rozpoczął w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Aviva BZ WBK S.A., początkowo na stanowisku Dealera Rynku Pieniężnego, a następnie Specjalisty Rynku Pieniężnego. Tu też zdobył pierwsze doświadczenie w dziedzinie dłużnych papierów wartościowych. Od 2003 roku, jako Specjalista ds. Papierów Dłużnych zajmował się wyceną, analizą i realizowaniem strategii w zakresie instrumentów finansowych, głównie dłużnych papierów wartościowych. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 2948 oraz licencję Doradcy Inwestycyjnego nr. 568. Przez 11 lat zdobywał doświadczenie, pełniąc różne funkcje w dziale inwestycji w największym w Polsce funduszu emerytalnym. W 2010 r. dołączył do Generali Investments TFI, do części dłużnej zespołu zarządzania.

Zarządza:

Dodatkowo od października 2017 r. piastuje stanowisko Zastępcy Dyrektora Inwestycyjnego ds. Papierów Dłużnych. Zarządza też częścią portfeli dłużnych klientów w ramach usługi Asset Management.

W wolnych chwilach zajmuje się modelarstwem. Lubi także prace na świeżym powietrzu w ogrodzie.

Adam Szymko Zarządzający Funduszami

W zespole zarządzających funduszami dłużnymi Generali Investments TFI od sierpnia 2017 roku.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 490 oraz tytuły Certified International Investment Analyst (CIIA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

Poprzednio, od 2016 roku, był zarządzającym w BPS TFI. Posiada również doświadczenie w branży management consulting, gdzie w latach 2014-2016 brał udział w projektach konsultingowych związanych m.in. z analizą i wyceną egzotycznych instrumentów pochodnych, oceną projektów gospodarczych, zarządzaniem ryzykiem rynkowym, stress-testami ryzyka kredytowego i wyceną przedsiębiorstw.

Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku finanse i rachunkowość, obecnie doktorant. Stypendysta Delft University of Technology (Holandia) pod egidą którego ukończył kurs z zaawansowanej inżynierii ryzyka kredytowego.

 

Zarządza:

Kosma Wolffgram Zarządzający Funduszami

Absolwent studiów inżynierskich wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej - na kierunku Computer Science oraz absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych na kierunku Quantitative Finance.

W Generali Investments TFI od maja 2017 roku. Od sierpnia 2017 roku pracuje w zespole dłużnym, zajmując się obligacjami rządowymi, instrumentami pochodnymi na stopę procentową i walutowymi oraz rynkiem pieniężnym. W czerwcu 2020 roku objął stanowisko Młodszego zarządzającego funduszami. 

Zarządza:

  • częścią dłużną subfunduszy Generali Horyzont SFIO

W wolnym czasie lubi uprawiać sporty, do jego ulubionych należą windsurfing oraz snowboard.