Pracownicze Programy Emerytalne

PPE to Pracownicze Programy Emerytalne. Są jednym z trzech elementów trzeciego filaru, po IKE – indywidualnym koncie emerytalnym, oraz IKZE – indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego. Od reszty filaru PPE wyróżnia się tym, iż ma charakter grupowy – jest to rozwiązanie dla całych zakładów pracy.


  • Składki podstawowe finansowane są przez pracodawcę (w minimalnej wysokości 3,5% wynagrodzenia miesięcznego brutto) – dodatkowy i znaczący benefit dla Państwa pracowników.

  • Dodatkowy sposób oszczędzania na emeryturę – comiesięczne, nie wymagające dodatkowych działań po stronie pracownika odkładanie oszczędności.

  • Bardzo niskie koszty zarządzania na preferencyjnych kategoriach jednostek.

  • Środki podlegają dziedziczeniu, a wypłata po nabyciu uprawnień emerytalnych zwolniona jest z podatku od zysków kapitałowych.

Dlaczego warto mieć PPE w Generali Investments TFI?

Już ponad 28 lat rośniemy wraz z polską dospodarką!

Powierzono nam w zarządzanie ponad 18 mld PLN* aktywów.

Oferujemy ponad 20 subfunduszy otwartych o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, dostosowanych do preferencji różnych inwestorów

Wielokrotnie otrzymywaliśmy wyróżnienia i nagrody dla najlepszych funduszy, m.in. od Analiz Online, Rzeczpospolitej, Gazety Giełdy Parkiet, Gazety Wyborczej, Pulsu Biznseu i Dziennika Gazety Prawnej.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu PPE. Oferujemy wsparcie na każdym etapie funkcjonowania programu. Prowadzimy obecnie 102 programy PPE, z czego ponad 10% to programy przeniesione do nas od innych zarządzających.

* Dane z 31.05.2024 r. uwzględniające aktywa zgromadzone w funduszach, doradztwie inwestycyjnym I portfelach dedykowanych.

Dodatkowe zalety prowadzenia PPE w naszym TFI
Wsparcie dwójki dedykowanych opiekunów
Dyrektora Regionalnego oraz Specjalisty Wsparcia Sprzedaży.
IKE oraz IKZE „Twoja Przyszłość”
dla wszystkich pracowników posiadających PPE – na preferencyjnej kategorii jednostek z niską opłatą za zarządzanie.
Prosty i bezpieczny dostęp online
do oszczędności dzięki Serwisowi Transakcyjnemu i aplikacji mobilnej.
10% zniżki
na ubezpieczenia na życie i majątek w Generali poprzez platformę Bezpieczny.pl.
PPE w pytaniach i odpowiedziach
PPE
?Co to jest PPE?
Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to forma grupowego oszczędzania na przyszłą emeryturę, organizowana przez pracodawcę. Przystąpienie do PPE jest dobrowolne.
PPE
?Jak mogę przystąpić do PPE?
Chęć przystąpienia do programu należy zgłosić poprzez wypełnienie deklaracji oraz złożenie dokumentu do działu kadr.
PPE
?Czy każdy pracownik może przystąpić do PPE?
Do PPE może przystąpić każdy pracownik, który spełnia warunki stażu pracy ustalone w Umowie zakładowej (dokument dostępny jest do wglądu u pracodawcy).
PPE
?Jaka jest wysokość składki podstawowej odprowadzanej przez pracodawcę?
Składka podstawowa jest ustalana przez każdego pracodawcę indywidualnie. Wynosi ona 3,5% chyba, że Umowa Zakładowa stanowi inaczej.
PPE
?Czy pracownik może zadeklarować składkę dodatkową?
Tak, każdy pracownik uprawniony do przystąpienia do PPE może zadeklarować składkę dodatkową. Składka jest potrącana przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika.
PPE
?Czy środki zgromadzone w PPE są dziedziczone?
Tak, środki zgromadzone na PPE podlegają dziedziczeniu.
 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi dyrektorami regionalnymi

Kliknij wybrany obszar mapy, aby wyświetlić dane kontaktowe.
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy o skorzystanie z poniższego formularza.