Zmiana nazwy

Szanowni Państwo,

Generali Investments TFI S.A. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego jako nowa nazwa Union Investment TFI S.A. Zmiana ta jest konsekwencją transakcji zawartej 18 czerwca 2019 pomiędzy Grupą Generali a Union Asset Management Holding AG.

Zmiana nazwy nie wymaga od Klientów żadnych dodatkowych działań. Wszystkie umowy pozostają w mocy. Numery rachunków bankowych do wpłat, dane dostępowe do serwisów transakcyjnych i innych narzędzi online oraz hasła do systemu transakcyjnego pozostają bez zmian. Nie zmienia się również siedziba Towarzystwa, numery telefonów oraz osoby do kontaktu.

Zmienia się natomiast:

  • nazwa rejestrowa Towarzystwa na Generali Investments TFI S.A.,
  • logo, nazwy funduszy inwestycyjnych oraz innych produktów w ofercie TFI,
  • niektóre nazwy oraz wygląd serwisów transakcyjnych, informacyjnych i aplikacji mobilnej,
  • domena internetowa generali-investments.pl zmieni się na generali-investments.pl.

Zmiany będą przeprowadzane sukcesywnie i zakończą się w grudniu 2019.

Zmiana nie niesie ze sobą konieczności podpisywania nowych umów. W podpisanych dokumentach na ten moment nic się nie zmienia.

Nie. Warunki zawartych umów pozostają bez zmian.

Trwający proces nie będzie miał żadnego wpływu na sytuację naszych klientów. Dotychczasowe umowy zawarte z Union Investment TFI pozostają w mocy.

Zespół zarządzających funduszami pozostaje bez zmian.Nie zmienia się również sposób, w jaki zarządzane są fundusze. Możemy zapewnić, że wszystkie działania realizowane są z zachowaniem szczególnej dbałości o powierzone nam pieniądze.

Nie, zespół do obsługi naszych klientów i dystrybutorów pozostaje w niezmienionym składzie.

Numery telefonów do Państwa opiekunów pozostają bez zmian. Zmieni się natomiast adres poczty elektronicznej. Nowe adresy mailowe będą miały kształt imie.nazwisko@generali-investments.pl. W okresie przejściowym będą nadal funkcjonować obecne adresy mailowe.

Tak, od września 2019 obowiązywały będą nowe nazwy funduszy. Zmienią się one w dokumentach prawnych, materiałach reklamowych, stronie internetowej i w serwisie transakcyjnym. Nie zmienią się natomiast cele i polityka inwestycyjna funduszy, profil ryzyka i zysku, opłaty oraz zarządzający.

Nowa strona będzie dostępna pod adresem generali-investments.pl. W związku ze zmianą nazwy zmieni się szata graficzna wszystkich naszych serwisów oraz aplikacji mobilnej. Zostaną również zmienione występujące na nich nazwy naszych funduszy.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące zmiany nazwy Towarzystwa i funduszy zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: rebranding@generali-investments.pl